Ampliat el termini per a la presentació de la DUN

Unión de Uniones recull l’anunci de el Ministeri d’Agricultura que Espanya amplia el termini de presentació de la PAC fins al 15 de maig per ordre ministerial i va a sol·licitar a la CE l’ampliació fins al 15 de juny

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ja ha sol·licitat a la Comissió Europea (CE) l’ampliació de el període de sol·licitud de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) fins al 15 de juny perquè cap agricultor i ramader tingui dificultat per presentar seva sol·licitud única de la PAC de l’any 2020.

L’1 de febrer es va obrir el termini de presentació de la sol·licitud única de la PAC a l’any 2020 i la finalització estava prevista el proper 30 d’abril.

No obstant això, amb la publicació de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen una sèrie de restriccions a l’ moviment de les persones que van a tenir un impacte notable en aquest procés de presentació de la sol·licitud única.

El MAPA ha iniciat la tramitació d’una ordre ministerial que establirà el 15 de maig com a data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud única per a la campanya 2020 en tot el territori nacional. D’acord amb la reglamentació comunitària a dia d’avui aquesta és la data màxima fins a la qual es pot ampliar el termini sense modificar aquests reglaments.

Per això, Espanya ha demanat l’ampliació de l’termini màxim de presentació de la sol·licitud única a la CE fins al 15 de juny. En breu s’iniciarà la tramitació d’un Reglament d’Execució per ampliar el termini màxim de presentació de la sol·licitud única fins a aquesta data.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), en col·laboració amb les comunitats autònomes, han de fomentar els processos de presentació telemàtica de la sol·licitud única i reforçaran les diferents alternatives que permetin aprofitar al màxim aquests mecanismes, perquè puguin seguir presentant-se mitjançant aquests mitjans el màxim nombre de sol·licituds. Això inclou tant la presentació telemàtica de la sol·licitud directament per l’agricultor, com els mecanismes de presentació telemàtica per part de les entitats col·laboradores. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de proporcionar les instruccions pertinents a aquest efecte.

Tot això sense perjudici que, en els pròxims dies, es prenguin mesures addicionals per assegurar la gestió, control i pagament de les ajudes de la PAC

L’objectiu de el Govern d’Espanya, segons exposa en Ministeri en comunicat oficial, és facilitar el màxim possible a agricultors i ramaders, davant l’excepcionalitat creada després del decret de l’Estat d’Alarma, la presentació de la seva sol·licitud de la PAC de l’any 2020.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.