GAP Cooperativa participa al projecte piltot Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD’S) en el sector agrari cooperatiu català.  

Amb aquest projecte, impulsat per Cooperació per a la innovació, en el qual participem diferents cooperatives i associacions agropecuàries –Grups Operatius 2019 FERTICOOP_GO- es vol treballar de manera conjunta en el desenvolupament d’eines innovadores per a la millor gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfoc mediambiental, en un marc col·laboratiu, aconseguint una millora en la gestió agrícola dels purins es podrà valoritzar millor la producció i la qualitat dels cultius extensius que es produeixen.

Els principals objectius que es volen aconseguir amb aquest projecte es poden resumir en els següents:

  • Reduir les emissions de GEI i amoníac mitjançant l’optimització de la fertilització i l’adopció de mesures en el maneig de les dejeccions ramaderes en granja.
  • Cercar MTD per aplicar en granja i a camp més enllà de les establertes en les guies oficials.
  • Assolir una gestió de les dejeccions i de la fertilització sostenible i acurada.
  • Dotar al personal tècnic assessor de les cooperatives, de les eines i coneixements necessaris per a portar a terme unes recomanacions basades en criteris de sostenibilitat.
  • Valoritzar les dejeccions ramaderes mitjançant el coneixement precís del seu contingut fertilitzant.
  • Adaptar les eines tecnològiques i digitals disponibles a les necessitats dels tècnics assessors en fertilització i tècnics en mediambient de les cooperatives ramaderes participants
  • Oferir una gestió i un assessorament integral en fertilització per part dels tècnics assessors

Els àmbits d’actuació que abastarà aquest projecte seran la pràctica agrària, la fertilització i gestió dels nutrients, així com la gestió de residus i subproductes; mentre que l’àmbit territorial d’aplicació es circumscriu a les comarques d’Osona, Pla d’Urgell, Les Garrigues i el Bages.

Fitxa inicial projecte Grups Operatius 2019 FERTICOOP_G0 -GAP SCCL