Jornada técnica sobre el maneig agrícola del fòsfor i recuperació de biogàs de les dejeccions ramaderes

Cada cop es detecten més parcel·les amb continguts molt elevats de fòsfor (P) assimilable en el sòl. La normativa actual de gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes estableix que en les parcel·les on es detectin nivells molt alts de fòsfor en el sòl cal ajustar la fertilització i tendir a reduir els nivells. En aquesta jornada s’aporten opcions de maneig per reduir aquests nivells sense penalitzar la producció.

Les dejeccions ramaderes contenen matèria orgànica que, en les condicions adequades, es pot transformar en biogàs i energia que, actualment, pot tenir sentit produir, a part de poder ser una millora de les característiques dels efluents.

 
La jornada s’emmarca en el Grup Operatiu Ferticoop (del qual forma part GAP Cooperativa) d“Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD’s) en el sector agrari cooperatiu català”
-Projecte Finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014 – 2020)-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • DIJOUS 5 DE MAIG
  • SALA DE CULTURA, AJUNTAMENT DE GURB