Missió

El GAP – Gestió Agroramadera de Ponent- és una associació que neix fruit de la confluència d’interessos, projectes i mateixa filosofia de treball d’un conjunt d’agricultors i ramaders de Lleida, compromesos amb les persones i amb el territori on desenvolupen la seva activitat. El GAP té com a principal objectiu defensar i representar els drets, interessos i necessitats d’un nodrit grup d’homes i dones, que han apostat per l’agricultura i la ramaderia com el seu mitjà de vida, i que alhora potencien el territori, amb la generació de riquesa per tal d’evitar l’abandonament del medi rural per falta d’oportunitats soci econòmiques.

Així mateix, a més d’una necessària tasca de representació, el GAP, entitat sense ànim de lucre, ofereix al conjunt dels seus associats i associades tot un seguit de productes i serveis, assessorament tècnic, acompanyament en la gestió del dia a dia de l’empresa, etc.; tot això gràcies a un gran equip humà que té com a principal objectiu aportar respostes i solucions de qualitat a les necessitats del conjunt dels associats. El GAP s’encarrega al seu torn de la gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions que es troben adherides al Pla de Gestió Conjunt del qual és titular, amb l’objectiu de millorar i optimitzar la gestió d’aquestes.

Visió

Contribuir en la construcció d’un futur digne i sostenible per al sector agrícola i ramader de Lleida en general i de les nostres comarques d’actuació, les Garrigues i el Pla d’Urgell, en particular -afectades per una manca d’empreses i inversió externa capaç de generar llocs de treball que permetin fixar a la població en el territori-. Aquest objectiu passa per aconseguir un acostament per part de la societat urbana cap al món rural, cada vegada més allunyat de la cultura, els valors i principis del món rural, un fet que provoca una clara manca d’entesa de les necessàries pràctiques de gestió i aprofitament del medi natural, interioritzades en el món rural, però desconegudes, majoritàriament, pel món urbà.

Altrament, a través del treball conjunt amb els nostres associats contribuïm d’una manera efectiva a una correcta i responsable gestió de la totalitat de l’activitat ramadera, que té com a principal objectiu la producció d’aliments de qualitat.