Presentació

El GAP és una organització de ramaders que té els seus orígens en els anys 70, quan els ramaders per temes sanitaris s’agrupaven a nivell de municipi per impartir determinades pautes sanitàries. Gestió Agroramadera de Ponent és una entitat sense ànim de lucre, que aglutina a més 160 ramaders de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell, fermament compromesos amb el territori, que centren la seva activitat, fonamentalment, en la producció de carn de porc.

Entre els nostres principals objectius destaca, en primera instància, la prestació de serveis de gestió i assessorament als nostres associats, a més de realitzar una important tasca de representació dels mateixos i dels interessos del món rural. Així mateix, el GAP s’ocupa de la gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions que es troben adherides al Pla de Gestió Conjunt del qual és titular.

En aquest sentit, el GAP destaca per la seva ferma aposta per millorar i optimitzar la gestió de les dejeccions ramaderes a la base territorial, així com per realitzar una correcta, efectiva, meticulosa i sostenible gestió dels excedents de purins. Per això compta amb dues plantes pròpies de tractament de les dejecció ramaderes, VAG i TRACJUSA, situades a Juneda, convertint-se d’aquesta manera, en una organització de referència, especialment en l’àmbit de sector porcí.

Constitució en Societat Cooperativa Catalana Limitada

Els integrants de l’associació Gestió Agroramadera de Ponent van aprovar per unanimitat el dimecres 9 de gener de 2019, en el decurs d’una  Assemblea Extraordinària celebrada al Complex Cultural de Juneda, la constitució del GAP com a Cooperativa Agrària amb l’objectiu de mantenir la representativitat i el poder de decisió dels seus associats i adequar la personalitat jurídica a la situació actual, ja que el GAP  és l’única propietària de les plantes de tractament de purins VAG i TRACJUSA. El dijous 24 de gener de 2019 els socis del GAP van formalitzar davant notari la transformació de GAP Associació en GAP Societat Cooperativa Catalana Limitada.

GAP, ramaders compromesos amb el territori