Presentació

El GAP, és una organització de ramaders que té els seus orígens en els anys 70, quan els ramaders per temes sanitaris s’agrupaven a nivell de municipi per impartir determinades pautes sanitàries, és una entitat sense ànim de lucre, que aglutina més 160 ramaders, de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell, fermament compromesos amb el territori, que centren la seva activitat, fonamentalment, en la producció de carn de porc.

Entre els nostres principals objectius destaca, en primera instància, la prestació de serveis de gestió i assessorament als nostres associats, a més de realitzar una important tasca de representació dels mateixos i dels interessos del món rural. Així mateix, el GAP s’ocupa de la gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions que es troben adherides al Pla de Gestió Conjunt del qual és titular.

En aquest sentit, el GAP destaca per la seva ferma aposta per millorar i optimitzar la gestió de les dejeccions ramaderes a la base territorial, així com per realitzar una correcta, efectiva, meticulosa i sostenible gestió dels excedents de purins. Per això compta amb dues plantes pròpies de tractament de les dejecció ramaderes, VAG i TRACJUSA, situades a Juneda, convertint-se d’aquesta manera, en una organització de referència, especialment en l’àmbit de sector porcí.

El 24 de gener de 2019 formalitza davant notari la seva constitució com a Societat Cooperativa Catalana Limitada


Missió

El GAP – Gestió Agroramadera de Ponent-, una organització que neix fruit de la confluència d’interessos, projectes, filosofia de treball d’un conjunt d’agricultors i ramaders de Lleida, compromesos amb les persones i amb el territori on desenvolupen la seva activitat, té com a principal objectiu defensar i representar els interessos i necessitats d’un nodrit grup d’homes i dones que han apostat per l’agricultura i la ramaderia com el seu mitjà de vida, i que alhora, potencien el territori, amb la generació de riquesa, i evita l’abandonament del medi rural per falta d’oportunitats soci econòmiques.

LLEGIR MÉS

Visió

Contribuir en la construcció d’un futur digne i sostenible per al sector agrícola i ramader de Lleida en general i de les nostres comarques d’actuació, les Garrigues, el Pla d’Urgell, en particular -que pateixen d’una gran manca d’empreses i inversió externa capaços de generar llocs de treball per fixar a la població en el territori-. Aquest objectiu passa per aconseguir un acostament per part de la societat en general cap al món rural, cada vegada més allunyat de la cultura, els valors i principis del món rural, un fet que provoca una clara manca d’entesa de les necessàries pràctiques de gestió i aprofitament del medi natural,…

LLEGIR MÉS

Serveis

  • Elaboració i gestió de plans de dejeccions ramaderes
  • Gestió agrícola de les dejeccions ramaderes
  • Elaboració del llibre de gestió de dejeccions ramaderes
  • Elaboració del llibre de gestió de fertilitzants
  • Elaboració de la DUN
  • Sol·licituds d’ajuts vinculats a la DUN (ajuts de competitivitat, mitigació i incorporació de joves agricultors, entre altres)
  • Assessorament i contractació de pòlisses de recollida de cadàvers i altres
  • Assessorament i contractació del servei de recollida de medicaments i altres residus
  • Assessorament tècnic per la tramitació de projectes vinculats a les explotacions ramaders

Últimes notícies