Normativa d’ordenació de granges porcines

Normativa d’ordenació de granges porcines: Anàlisi i comparativa entre el RD 306/2020 i el Decret 40/2014 …
Llegir més

Informe MAPA PPA juliol 2021

Informe MAPA PPA Europa julio 2021 …
Llegir més

Actualització requisits per a les granges porcines que realitzin entrades d’animals procedents de la UE

Davant l’evolució de la PPA a Europa i la greu incidència econòmica i social que pot suposar pel sector porcí …
Llegir més

PPA-Protocol d’actuació en el cas de sospita de la PPS en la granja

Protocol d’actuació en el cas de sospita de PPA en la granja …
Llegir més

Dictamen del CTESC sobre el Projecte de decret de gestió i fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes

Dictamen sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació …
Llegir més

Aplicació Agrícola Dejeccions Ramaderes

Model declaració de cessió de terres per l’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes Model compromís de cessió de finques rústiques Model …
Llegir més

Model de compromís de cessió de finques rústiques

COMPROMÍS DE CESSIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES, PER L’APLICACIÓ D’ADOBS ORGÀNICS PROVINENTS D’EXPLOTACIONS RAMADERES …
Llegir més