Dictamen del CTESC sobre el Projecte de decret de gestió i fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes

Dictamen sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació …
Llegir més

Aplicació Agrícola Dejeccions Ramaderes

Model declaració de cessió de terres per l’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes Model compromís de cessió de finques rústiques Model …
Llegir més

Model de compromís de cessió de finques rústiques

COMPROMÍS DE CESSIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES, PER L’APLICACIÓ D’ADOBS ORGÀNICS PROVINENTS D’EXPLOTACIONS RAMADERES …
Llegir més