En vigor un Reial Decret que pot ampliar les zones vulnerables per contaminació de purins

Un nou decret estatal que entra avui en vigor pot obligar a augmentar les zones declarades vulnerables a la contaminació per purins, que ara inclouen 130 dels 231 municipis de Lleida. S’hi apliquen les restriccions més importants a la construcció i ampliació de granges.

La nova normativa estableix un termini de tres anys perquè els governs autonòmics estenguin aquesta catalogació a “totes les superfícies” on el relleu del terreny faci fluir les aigües cap a aqü.fers contaminats per nitrats. Fins ara el criteri de la Generalitat era incloure els municipis on es detectessin concentracions superiors al límit que dicta la UE.

El decret estatal, publicat ahir en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), arriba després que la Comissió Europea hagi denunciat davant de la Justícia comunitària la gestió de les dejeccions de deu comunitats espanyoles. Entre aquestes no es troba Catalunya, finalment exclosa del procés sancionador al considerar suficients les mesures que la Generalitat aplica per reduir la contaminació per nitrats de les aigües 

El departament d’Acció Climàtica no s’ha pronunciat encara sobre si la nova normativa espanyola és compatible amb la seua política en matèria de purins i fertilització agrària, o bé interfereix en les competències catalanes.

Font d’informació: Diari Segre

BOE-Ampliación Zonas Vulnerables

Ampliat el termini per a la presentació de la DAN

NOU TERMINI: 28 DE FEBRER

 

El projecte LIFE AGRICLOSE difon diversos vídeos sobre la millora ambiental i l’aprofitament dels recursos en el tractament de les dejeccions ramaderes

El tractament de les dejeccions ramaderes és una oportunitat de les explotacions ramaderes per donar sortida i valoritzar-les, oferint un ventall d’alternatives per a facilitar-ne la gestió.

 

El projecte LIFE AGRICLOSE treballa en noves solucions per a la gestió dels productes del tractament de les dejeccions ramaderes i el seu bon ús com a fertilitzant. Unes noves formes de maneig pensades tant per la fracció líquida, com per la fracció sòlida i el digerit, els principals productes que s’obtenen del tractament dels purins. I ho fa promovent noves estratègies de fertilització, com ara la seva aplicació en cultius que habitualment no en reben, introduint l’aplicació de la fracció líquida a través del sistema de reg en fruiters o l’aplicació de la fracció sòlida i els digerits amb maquinària adaptada a les condicions de les plantacions. També facilitant que les pròpies granges es puguin fer el seu compost a partir de la fracció sòlida i materials estructurants propers a les granges, millorant els actuals sistemes d’aplicació mitjançant la dosificació automàtica de la fracció líquida a través del reg o la seva aplicació pel reg per degoteig.

Des del projecte es treballa per tal que totes les estratègies siguin rendibles, netes i segures. Una unió d’esforços que ofereix solucions a la gestió de les dejeccions adaptades a cada realitat local i que potencia el concepte de fertilització de proximitat, valorant els subproductes que provenen dels tractaments, no només com una solució al creixement del sector ramader, sinó també com un bon adob per a l’agricultura, i d’aquesta manera tornant a connectar l’activitat ramadera amb l’agrícola del seu voltant.

En el marc del projecte s’han difós quatre vídeos que resumeixen resum les accions que està duent a terme, com és l’elaboració de compostatge de la fracció sòlida a la pròpia granja, la fertilització de fruiters amb subproductes del tractament de les dejeccions ramaderes, l’aplicació de subproductes del tractament de dejeccions ramaderes en cultius extensius i el seguiment ambiental de les alternatives de fertilització del projecte LIFE AGRICLOSE.

Actualment, en el marc de l’Economia Circular, el sector agroramader i la societat en general demanen fer un bon ús dels recursos (nutrients i energia) i reduir l’impacte ambiental, la qual cosa implica adoptar nous criteris a l’hora de produir i consumir fertilitzants orgànics. La clau, doncs, és recuperar aquests nutrients en forma de productes que en facilitin la seva distribució, aplicació i dosificació al camp.

Els sectors ramader i agrícola continuen buscant solucions a la gestió de les dejeccions ramaderes tot dirigint els esforços cap a un canvi de model. Això, a la pràctica, es tradueix en menys emissions,  millor qualitat dels sòls, de les aigües i de l’aire, de menys  producció de residus, i un major aprofitament dels recursos en entorns propers., entre d’altres. Avui en dia, moltes granges tracten les dejeccions, el que permet  transformar-les en productes més estables i fàcils de gestionar.

El tractament de les dejeccions ramaderes és una oportunitat de les explotacions ramaderes per donar sortida i valoritzar-les, oferint un ventall d’alternatives per a facilitar-ne la gestió, que inicialment podia arribar a ocasionar un problema de gestió. És una oportunitat local, però també una possibilitat d’equilibri territorial,  gràcies al moviment de nutrients i matèria orgànica de llocs on en sobra cap a llocs on en falta. Aquest “moviment” possibilita la reducció de la intensitat de nutrients en algunes zones i afavoreix la millora de la qualitat dels sòls en altres.

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

 

 

 

Extremar la vigilància sanitària de la fauna silvestre i granges porcines, peça clau per evitar l’entrada de la PPA

es del Ministeri d’Agricultura es recorda la importància d’aplicar unes adequades mesures de bioseguretat a les explotacions porcines, en el transport animal i en les activitats cinegètiques dutes a terme en zones de risc per la presència de la Pesta Porcina Africana (PPA) per tal d’evitar la seva expansió. D’igual forma, es recorda la importància de garantir el bon funcionament dels sistemes de vigilància passiva per detectar precoçment la malaltia davant una hipotètica entrada al país. Per això és vital que es comuniqui als Serveis Veterinaris Oficials qualsevol indici de malaltia que pogués aparèixer als animals, tant en granges i mitjans de transport d’animals com en porcs senglars dins el medi natural.

En el mateix sentit el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), en col·laboració amb les Associacions de Defensa Sanitària (ADS) i el mateix sector porcí, va establir l’any 2015 el Pla de bioseguretat en granges porcines, on mitjançant les enquestes de bioseguretat es comprovaven les condicions de bioseguretat tant estructurals com de de maneig de les granges i s’assessorava sobre les millores a implementar. Posteriorment, arran del primer focus detectats a Bèlgica l’any 2018, es va desenvolupar, conjuntament amb el Cos d’Agents Rurals, el protocol per a la recollida de senglars morts en el medi.

Des d’aleshores i fins a dat d’avui, el DACC ha anat complementant aquestes actuacions amb controls serològics en actuacions cinegètiques, creació de comissió d’experts i Inter departamental en el Govern de la Generalitat, formacions i campanyes de sensibilització tant a col·lectius específics com caçadors, equips veterinaris com campanyes de sensibilització també a la població en general.

Aquesta intensificació de la vigilància es fa especialment necessària després que Itàlia hagi declarat un focus de pesta porcina africana (PPA) genotip 2 aquest mes de gener  en mostres d’un porc senglar mort al municipi d’Ovada, a la regió del Piemont, al nord-oest del país veí. Les autoritats italianes han adoptat de forma immediata les mesures de control contemplades en el Reglament Delegat (UE) 2020/687 de la Comissió per tal de limitar la disseminació de la malaltia i establir els límits de la zona d’infecció.

EL Ministeri ha difós la Guia de vigilància sanitària de la fauna silvestre (2019), elaborada por grup d’investigació Sanitat i Biotecnologia (SaBio) de l’Institut d’Investigació en Recursos Cinegètics IREC (CSIC-UCLM), per tal d’assegurar la detecció precoç de les principals malalties que afecten a la fauna silvestre.  La guia informa sobre com actuar davant un animal silvestre ferit, malalt o mort i també inclou un llistat de les malalties més rellevants en porcs senglars, remugants, conills, carnívors i aus, entre elles la PPA.

La vigilància sanitària i la comunicació immediata de morts o signes de malalties als serveis veterinaris oficials faciliten que es posin en marxa les mesures de control i eradicació amb la màxima rapidesa.

La pesta porcina africana és una malaltia que no es transmet a les persones, i afecta exclusivament al porc i porc senglar. Tant a Catalunya com a la resta de l’estat espanyol, actualment som lliures d’aquesta malaltia, però cal estar amatents a l’evolució de la PPA a la resta de països d’Europa i activar les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’entrada de la PPA en el nostre territori.

FONT DACC

JARC demana que s’activi l’emmagatzematge privat per equilibrar el mercat porcí

Balanç del sector porcí 2021

Després de dos anys molt positius, el 2021 finalitza amb una cotització mitjana del porc de capa blanca d’1,253 €/kg, un 5,4% menys que l’any 2020. La reducció de les exportacions a la Xina a partir de juny i l’aparició de la PPA (Pesta Porcina Africana) a Alemanya, el setembre de 2020, han provocat que hi hagués més volum de producte en el mercat intracomunitari.

La brutal pujada de costos de producció ha propiciat que el marge de producció fos negatiu durant 6 mesos, deixant de marge de benefici de +0,023 €/kg  (mitjana anual).

JARC demana a l’Administració que assegurin el pressupost per donar suport a les inversions en instal·lació de plaques fotovoltaiques, que impliquen un estalvi per als ramaders en la factura de la llum, a més de fer les explotacions ramaderes més sostenibles amb energies netes.

Res no feia presagiar una davallada tan gran en el preu anual del porc, tot i que, l’organització ja feia temps que va advertir de la necessitat d’ampliar i diversificar mercats per exportar el nostre producte i evitar, precisament, un dels principals efectes de la baixada de preus durant el 2021, la reducció d’exportacions a la Xina.

Davant aquesta situació, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya considera necessari que s’activi la mesura de l’emmagatzematge privat de la carn de porc per evitar que l’excés d’oferta continuï abaixant els preus.

Malgrat que amb les últimes dades d’Interporc, al setembre, Catalunya portava 1,88 milions de tones exportades, un +6,5% en volum que en el mateix període del 2020, i un +4,1% en valor d’exportacions, arribant a 2.987 milions d’euros, la Xina, el principal mercat espanyol, està baixant les seves importacions els darrers mesos.

Precisament, aquest fet ha sigut la principal causa de la caiguda lliure dels preus durant el 2021, donat que la reducció de les exportacions al gegant asiàtic i l’aparició de la PPA a Alemanya, el setembre de 2020, han provocat que hi hagués molt més producte en el mercat intracomunitari, incapaç d’assolir volums d’exportació anterior, amb el conseqüent augment de l’oferta dintre la Comunitat Europea. En relació amb la pesta porcina africana, l’organització demana que es reforcin els controls i les mesures de bioseguretat, davant l’aparició d’un brot la setmana passada a Itàlia.

Taula . Volum d’exportació de carn fresca de porc a la Xina, des de Catalunya (Tones)

Font d’informació: JARC Cooperativa

Alerten que el sector porcí acaba el 2021 amb preus inferiors als costos de producció

El sindicat destaca en el balanç de l’últim any del sector la incertesa en l’àmbit econòmic i el repte d’assumir noves obligacions ambientals

Unió de Pagesos adverteix que l’any 2021 ha tancat amb valors positius per al sector porcí a Catalunya, amb una mitjana de 0,02 euros per quilo de carn, però els últims mesos ha derivat cap a un escenari molt negatiu: el preu de cost al desembre es va situar en 0,132 euros per quilo, bàsicament per l’augment del cost del pinso, que ha arribat als 0,362 euros la tona, mentre que el preu de venda de la carn de porc dels darrers dos mesos i mig és baix: 0,102 euros per quilo. Durant el desembre, la mitjana de pèrdues es calcula en 0,33 euros per quilo, segons la informació de SIP Consultors.

Pel que fa als sacrificis i les exportacions, les dades es mantenen amb una tendència similar a la d’anys anteriors: Catalunya ha sacrificat 2,05 milions de tones i ha exportat 1,63 milions de tones, el 79% de la producció, segons SIP Consultors. La Xina continua sent el principal destí de les exportacions porcines però a un ritme més lent, ja que segons diferents informacions, sembla haver recuperat una part de la producció pròpia.

Unió de Pagesos recorda que a aquesta situació de comerç internacional s’afegeix la preocupació per la difusió de la pesta porcina africana (PPA), malaltia que no afecta a les persones però que limita el comerç internacional de carn i productes porcins. Aquesta setmana s’ha declarat un primer brot en porc senglar a la regió del Piemont, al nord d’Itàlia, proper a França, que se suma a la situació d’Alemanya, amb més de 3.000 brots de PPA, bàsicament en porcs senglars, fet que demostra la facilitat de difusió del virus a través d’aquests animals. En aquest sentit, Unió de Pagesos insisteix en extremar les mesures de bioseguretat a les granges porcines i en el transport animal, així com la necessitat de controlar la població de porcs senglars per minimitzar el risc.

El sindicat també reclama al Govern estatal que treballi per aconseguir un acord de regionalització similar al què ha arribat França amb la Xina, que preveu que, en cas detectar-se un brot de PPA, la limitació de les exportacions afectaria la zona amb casos de PPA però no a tot l’estat.

D’altra banda, l’entrada en vigor de l’actualització del Reial decret d’ordenació porcina el 2020 inclou noves exigències mediambientals per als ramaders. Aquesta norma perllonga la limitació de la mida de les granges (720 unitats de bestiar major), estableix distàncies mínimes entre granges i ampliacions de granges porcines, i introdueix requisits per millorar la gestió ambiental reduint les emissions de les granges porcines, fonamentalment amoníac, a través de l’aplicació de millors tècniques disponibles (MTD). Aquestes exigències mediambientals s’afegeixen als compromisos establerts en el Decret de fertilització (eliminació de ventall, conductímetre i GPS, entre altres).

Altres projectes de normatives com l’esborrany del reial decret per a la nutrició sostenible en sòls agraris també afectarà la gestió ambiental de les granges porcines. Unió de Pagesos demana a l’Administració criteris clars i proporcionats per aplicar les millores necessàries a les granges però que les exigències no siguin superiors a les europees en cap cas.

 El sindicat també recorda el valor social i territorial de les granges porcines a Catalunya, on la ramaderia ha estat un complement de moltes finques agràries. El 65% de les granges porcines tenen en aquest sector la principal font d’ingressos de la finca agrària, segons dades del Ministeri d’Agricultura.

El titular de la granja porcina pot treballar en règim lliure (el ramader té cura dels animals i és propietari del bestiar) o bé integrat (no té la propietat del bestiar). El 81% de les granges porcines catalanes estan situades en municipis rurals de menys de 5.000 habitants; quasi la meitat de les granges d’engreix (un 49%) tenen una capacitat inferior a 1.000 animals, i un 43% de les granges tenen entre 1.000 i 4.000 porcs engreix. En total, a Catalunya hi ha 5.497 granges porcines, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, i el responsable de Sectors Ramaders del sindicat, Jordi Armengol, han explicat aquestes qüestions en roda de premsa, el primer des de Lleida, i el segon, telemàticament.

Adjuntem un dossier amb dades del sector porcí: aquí

Gravació de la roda de premsa: aquí

Font d’informació: Unió de Pagesos

Sintonia del DACC amb els plantejaments del sector ramader cooperatiu

Arran del compromís sorgit de la primera reunió, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha mantingut una segona reunió de treball bilateral amb Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), i amb altres membres del seu equip per a abordar els nous reptes en benestar animal.

S’han exposat els temes que més preocupen al sector ramader com els continus atacs de desprestigi al sector, l’augment del preu de les matèries primeres, la conjuntura actual del sector -especialment del porcí-, la bioseguretat a les granges, el benestar animal i la gestió de les dejeccions ramaderes, entre d’altres. En tots aquests assumptes, l’Administració s’ha mostrat molt alineada amb les propostes plantejades per les cooperatives.

Hem demanat el compromís de l’Administració a no abaixar la guàrdia dels controls oficials davant l’amenaça de la pesta porcina africana a Europa. També hem demanat la simplificació i l’agilització de l’excés de burocràcia a la que estan sotmeses les explotacions. Per últim, hem demanat el suport de l’Administració per a què les cooperatives tinguin un paper actiu en l’assignació dels ajuts provinents del fons Next Generation. Els representants del DACC s’han compromès a estudiar les nostres propostes i a emplaçar-nos a una tercera reunió del grup de treball.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)