Oposició d’UP al buidatge sanitari a partir d’un cas de tubercolosi

Unió de Pagesos ha demanat en un reunió amb la Direcció General de Sanitat Animal del Departament d’Acció Climàtica que aquest no obligui a realitzar buidatges sanitaris a qualsevol explotació ramadera a partir del moment que confirma un cas de tuberculosi i demana que en lloc d’això, només s’hagi de sacrificar el positiu confirmat.

El sindicat considera que aquesta mesura, vigent des que la Unió Europea va declarar aquest gener Catalunya lliure de tuberculosi, posa en perill la viabilitat i continuïtat de les explotacions afectades perquè el ramader difícilment pot assumir el cost del repoblament del ramat sencer i, a més, apunta que la posada en marxa d’una ramaderia no es cosa d’un any, sinó que la selecció genètica, la producció i el rendiment econòmic s’aconsegueix amb molts anys d’esforç. Tot i que el Departament s’ha compromès ha estudiar les propostes sindicals, si no canvia aquesta obligació, Unió de Pagesos no descarta portar el cas a la justícia per reclamar a l’Administració responsabilitat per danys patrimonials.

Pel que fa aquesta Ordre d’ajuts del Departament per repoblar les explotacions ramaderes que siguin objecte de buidatge sanitari, Unió de Pagesos demana a Agricultura que el període per fer la reposició no es limiti a un any sinó que s’ampliï a dos o tres per no posar en perill la continuïtat d’algunes races autòctones, com la vaca Bruna dels Pirineus, que compten amb pocs exemplars i de les quals seria impossible tornar a constituir el ramat en el període d’un any. Sobre aquest ajut, també, el sindicat valora que és insuficient per cobrir el cost de repoblament que només s’indemnitzi un 85 % dels animals sacrificats amb un topall de 100.000 € per persona beneficiària quan, a més, implica que el ramader perdi tan ajuts agroambientals com tots aquells que comporten compromisos amb el número de caps.

Sobre l’assegurança per sanejament sanitari, Unió de Pagesos insta al Departament d’Agricultura a interpel·lar al Ministeri i a Agroseguro perquè la millorin augmentant el valor dels animals en la indemnització i excloent qualsevol tipus de recàrrec en els anys posteriors a un buidatge sanitari, ja que és una causa de força major imposada.

El sindicat apunta que la principal causa de propagació de la tuberculosi, entre d’altres malalties animals, és pel contacte entre la fauna salvatge i els ramats —sobretot— extensius, i per aquest motiu reitera al Govern que és imprescindible que destini més recursos humans i econòmics tan per realitzar més controls sanitaris com per reduir les sobrepoblacions de fauna salvatge, especialment de senglar i ungulats (cérvols, daines, cabirols…), que estan totalment descontrolades.

La tuberculosi, en animals, afecta sobretot l’oví, cabrum i boví, especialment els ramats extensius, provocant-los, principalment, problemes respiratoris. Unió de Pagesos apunta que la convivència del bestiar extensiu amb la fauna és diària i que resulta molt complicat aplicar mesures de bioseguretat efectives, d’aquí la importància d’incidir en la reducció de les sobrepoblacions de fauna salvatge.

Font d’informació Unió de Pagesos

Write a Comment