Informe econòmic de porci 2023

Aquest informe recull els resultats econòmics de les granges de producció
porcina a Catalunya, de l’any 2023 i l’evolució dels últims 5 anys.

La informació presentada s’ha obtingut de la base de dades SIP (excepte el Preu de venda: Mercolleida) i inclou una mostra important de les explotacions porcines catalanes:

  • Unes 110 empreses amb unes 380 granges de mares, repartides per les diferents comarques catalanes.
  • De característiques diverses: des de petites empreses familiars fins a les grans integradores del país. Amb granges en cicles tancats o oberts, de propietat o integrades.
  • El conjunt d’aquestes empreses representen aproximadament el 65% de la producció a Catalunya (unes 370.000 truges productives).

La informació base es recull mes a mes (producció, existències, consums i despeses), es filtra i es processa segons la metodologia desenvolupada per SIP.

La major part de les dades presentades són en ct.€/kg viu (cèntims d’euro per quilo en viu).

Acccés informe econòmic

Font d’informació DACC

Write a Comment