Nous ajuts per implementar plantes de biogàs a les explotacions agràries petites i mitjanes

La primera convocatòria d’ajuts de l’Estratègia catalana del biogàs ja està publicada i s’anirà incrementant fins als 80 milions d’euros durant els pròxims 5 anys.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) posa a disposició del sector primari 46 milions d’euros per implementar plantes de biogàs a les explotacions agràries petites i mitjanes, prioritàriament. L’objectiu és valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i biofertilitzants.

Aquesta és la primera convocatòria en el marc de l’Estratègia catalana del biogàs de Catalunya 2024-2030, que preveu arribar als 80 milions d’euros durant els pròxims 5 anys. S’estima que amb les següents convocatòries es podran arribar a crear 80 noves instal·lacions i arribar a les 150 l’any 2030 amb la finalitat de valoritzar les dejeccions ramaderes, generar energia i reduir aproximadament l’emissió de 350.000 tones de CO₂.

En concret, Catalunya és una de les regions europees amb més disponibilitat de recursos i, en aquest sentit, el biogàs és una gran oportunitat per al territori, tant econòmica com energètica i ambiental. Actualment, hi ha 72 plantes en funcionament, entre abocadors, tractaments de fangs de depuradora, residus orgànics municipals i industrials, codigestió i dejeccions ramaderes. Amb les 80 noves instal·lacions que es preveuen implementar amb les convocatòries d’ajuts, es preveu multiplicar per 3,5 l’actual producció de biogàs.

Font: DACC

Write a Comment