El boví d’engreix català reclama al conseller Mascort ajuts per a la compra de palla

Asoprovac Catalunya, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han enviat una carta conjunta al conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, en la que li recorden que el farratge i en especial la palla, són per al boví de carn productes essencials per al correcte equilibri nutritiu, sanitari i per a què el bestiar disposi d’òptimes condicions de benestar, sense que en l’actualitat es disposi de cap producte alternatiu.

El sector del boví d’engreix, com a gran consumidor de matèries primes fibroses, no entén que fins ara hagi estat exclòs dels ajuts excepcionals per la situació de sequera. Els ajuts habilitats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) té previst de complementar, “contribuiran a alleujar la situació de la vaca alletant, però, cal tenir en compte que si no hi ha demanda d’animals per a engreix, es trencarà un equilibri que necessitaria anys per tornar a la normalitat i, en el pitjor dels casos, seria irrecuperable”.

Les pluges registrades a partir de maig no han permès recuperar producció de cereal de secà d’aquesta campanya, és més, en moltes zones productores, aquestes precipitacions tardanes han fet créixer grans quantitats de mala herba empitjorant la seva qualitat i fent inviable la recol·lecció.

A això, s’hi afegeix el tall del corredor d’abastament de cereal ucraïnès, que ja ha portat als primers increments dels contractes de futurs de matèries primeres, aportant més incertesa i empitjorant la situació d’un sector per al que l’alimentació suposa un 60% dels costos totals. Amb unes cotitzacions de la carn, que malgrat ser elevades respecte anys anteriors, porten setmanes de baixada a causa d’un consum intern molt limitat per la inflació, la conjuntura del sector s’està complicant i suposarà una important pèrdua de rendibilitat.

Les organitzacions signants ja van demanar, el passat mes de maig, ajuts al transport que “facin viable econòmicament la importació de palla des d’orígens més allunyats, ja que permetria fer front a les dificultats d’accedir a un producte escàs al nostre territori”.  També el juny, “es va sol·licitar incidir en l’aturada, encara que fos transitòria, de l’ús de palla per a usos energètics”.

Una demanda que no ha estat escoltada per part del MAPA, qui “ha mostrat la intenció de no interferir en els contractes vigents, i malgrat que al seu judici es tracta d’un ús poc significatiu al nostre parer contribueix a tensionar encara més aquest mercat”.

Assumir aquest increment de costos “es fa especialment dur en un any en què el boví ha consolidat la dràstica reducció d’ingressos via PAC, i que han d’afrontar la compra d’un producte que es troba gairebé 100 € per sobre del que es pagava fa un any”. L’augment del cost anual es “preveu al voltant de 70 € per vedell, només per la compra d’aquest producte”.

La necessitat de proveïment de productes agraris de primera necessitat per al sector del boví de carn “fan necessari adoptar mesures excepcionals per tal d’evitar conseqüències irreparables com la pèrdua del nostre teixit ramader boví”. 

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

Oposició d’UP al buidatge sanitari a partir d’un cas de tubercolosi

Unió de Pagesos ha demanat en un reunió amb la Direcció General de Sanitat Animal del Departament d’Acció Climàtica que aquest no obligui a realitzar buidatges sanitaris a qualsevol explotació ramadera a partir del moment que confirma un cas de tuberculosi i demana que en lloc d’això, només s’hagi de sacrificar el positiu confirmat.

El sindicat considera que aquesta mesura, vigent des que la Unió Europea va declarar aquest gener Catalunya lliure de tuberculosi, posa en perill la viabilitat i continuïtat de les explotacions afectades perquè el ramader difícilment pot assumir el cost del repoblament del ramat sencer i, a més, apunta que la posada en marxa d’una ramaderia no es cosa d’un any, sinó que la selecció genètica, la producció i el rendiment econòmic s’aconsegueix amb molts anys d’esforç. Tot i que el Departament s’ha compromès ha estudiar les propostes sindicals, si no canvia aquesta obligació, Unió de Pagesos no descarta portar el cas a la justícia per reclamar a l’Administració responsabilitat per danys patrimonials.

Pel que fa aquesta Ordre d’ajuts del Departament per repoblar les explotacions ramaderes que siguin objecte de buidatge sanitari, Unió de Pagesos demana a Agricultura que el període per fer la reposició no es limiti a un any sinó que s’ampliï a dos o tres per no posar en perill la continuïtat d’algunes races autòctones, com la vaca Bruna dels Pirineus, que compten amb pocs exemplars i de les quals seria impossible tornar a constituir el ramat en el període d’un any. Sobre aquest ajut, també, el sindicat valora que és insuficient per cobrir el cost de repoblament que només s’indemnitzi un 85 % dels animals sacrificats amb un topall de 100.000 € per persona beneficiària quan, a més, implica que el ramader perdi tan ajuts agroambientals com tots aquells que comporten compromisos amb el número de caps.

Sobre l’assegurança per sanejament sanitari, Unió de Pagesos insta al Departament d’Agricultura a interpel·lar al Ministeri i a Agroseguro perquè la millorin augmentant el valor dels animals en la indemnització i excloent qualsevol tipus de recàrrec en els anys posteriors a un buidatge sanitari, ja que és una causa de força major imposada.

El sindicat apunta que la principal causa de propagació de la tuberculosi, entre d’altres malalties animals, és pel contacte entre la fauna salvatge i els ramats —sobretot— extensius, i per aquest motiu reitera al Govern que és imprescindible que destini més recursos humans i econòmics tan per realitzar més controls sanitaris com per reduir les sobrepoblacions de fauna salvatge, especialment de senglar i ungulats (cérvols, daines, cabirols…), que estan totalment descontrolades.

La tuberculosi, en animals, afecta sobretot l’oví, cabrum i boví, especialment els ramats extensius, provocant-los, principalment, problemes respiratoris. Unió de Pagesos apunta que la convivència del bestiar extensiu amb la fauna és diària i que resulta molt complicat aplicar mesures de bioseguretat efectives, d’aquí la importància d’incidir en la reducció de les sobrepoblacions de fauna salvatge.

Font d’informació Unió de Pagesos

Al camp, treballem de forma segura

Més de 55.000 exemplars de la guia “Al camp, treballem de manera segura” es distribuiran a través d’organitzacions agràries, patronals sindicats i diaris comarcals.

L’objectiu és lluitar contra la sinistralitat laboral en un sector amb molts riscos específics, on l’any passat es van produir més de 1.800 accidents, dels quals dos van ser mortals.

La guia està dirigida tant a empreses com a pagesos i persones treballadores del camp, i ofereix indicacions per prevenir els accidents laborals pels diferents riscos que presenta el treball al sector agrari:

  • Utilització de màquines i equips de treball
  • Bolcada del tractor, una de les principals causes d’accident de treball mortal en aquest sector
  • Atrapaments per maquinària en moviment
  • Aixafaments en tasques de manteniment i reparació dels equips de treball, ja sigui de tractor o de la maquinària
  • Accidents de treball en la circulació amb vehicles agrícoles
  • Exposició a soroll i vibracions, ja siguin del tractor o de la maquinària
  • Caigudes, que poden ser del vehicle, realitzant treballs en altura i en cobertes o realitzant treballs a l’exterior
  • Exposició a productes perillosos quan s’apliquin fitosanitaris
  • Treballs en condicions climàtiques adverses, ja sigui per exposició perllongada al sol o en ambients calorosos, o per exposició a temperatures baixes
  • Trastorns musculoesquelètics en la manipulació manual de càrregues

La guia també es pot consultar a la web icssl.gencat.cat on es pot trobar informació ampliada i altra documentació sobre la prevenció de riscos laborals al sector agrari.

DESCARREGA GUIA

Unió de Pagesos reclama mesures de debò al Ministeri d’Agricultura amb l’arribada de la Marxa Pagesa per la Sequera a Madrid

Unió de Pagesos i Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders han aplegat aquest matí a Madrid prop de 200 tractors i més de 500 pagesos i pageses davant el Ministeri d’Agricultura per reclamar mesures suficients i concretes de l’Estat davant les conseqüències nefastes de la sequera d’aquesta primavera per al sector agrari.

Unió de Pagesos va iniciar fa tres dies la #MarxaPagesaSequera #TractoradaMadrid des de Girona i dimarts va aplegar una cinquantena de tractors catalans que han arribat aquest matí a la Porta d’Alcalá, on se’ls hi han sumat tractors i manifestants, 200 dels quals catalans, de les unions del País Valencià, Madrid, Castella i La Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Andalusia, Cantàbria i Astúries. Junts han acabat la #MarxaPagesaSequera #MarchaDeLaSequia pels carrers de Madrid fins al davant del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Unió de Pagesos denuncia que els 276,71 milions d’euros ja establerts al Reial Decret-llei 4/2023 i els 81 milions de la reserva de crisi de la Política Agrària Comuna [PAC] utilitzats per l’Estat són totalment insuficients per articular ajuts directes per pal·liar pèrdues i sobrecostos. Unió d’Unions d’Agricultors estima unes pèrdues de producció als cultius per la sequera de 4.805 milions d’euros i un sobrecost estimat dels pinsos de 7.987 milions, prenent la mitjana dels darrers 5 anys. Això sense comptar els sectors de la fruita i la vinya, que veuran l’impacte de la sequera amb importants minves.

Unió de Pagesos denuncia que el Ministeri d’Agricultura no contempla la compensació dels lucres cessants (pèrdues) de la producció i dels mitjans de producció (arbres, etc.) amb ajuts directes.

El sindicat remarca que el Ministeri tampoc ha escoltat la demanda d’ajuts directes associats al pla proteic a l’oví i cabrum amb la flexibilització de la Política Agrària Comuna [PAC], ni, amb el fi de dotar de recursos els ajuts directes, té previst fer ús dels fons disponibles del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural dels programes aprovats.

El sindicat denuncia que falta articular mesures fiscals, com l’adequació de mòduls de l’IRPF, o l’exempció de tributs lligats a la gestió de l’aigua, entre els quals els de les quotes de reg. L’Estat tampoc ha respost amb mesures socials per a la pagesia, com l’exempció de les quotes del Règim Especial de Treballadors Autònoms [RETA] agrari per un any.

Per acabar, Unió de Pagesos valora que si no s’articulen urgentment les mesures suficients per fer front a les conseqüències d’aquesta sequera es posarà en risc la continuïtat de la pagesia professional catalana i, de retruc, de les entitats associatives del sector (cooperatives, ADV, comunitats de regants, etcètera).

Font d’informació: Unió de Pagesos