Grupo Griñó i GAP Cooperativa uneixen forces per renovar la planta de Tracjusa, impulsant un nou projecte d’economia circular

Compartirà al 50%, amb GAP Cooperativa, el creixement i el desenvolupament d’aquesta instal·lació.

• Les dues companyies s’alien per contribuir a la descarbonització i transició energètica a Espanya.

• Aquesta aliança corrobora l’aposta per l’economia circular i la sostenibilitat ambiental de totes dues entitats.

• L’objectiu comú és transformar la planta en un centre de valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants.

L’acord signat entre el Grupo Griñó i la cooperativa GAP (Gestió Agroramadera de Ponent) expressa la ferma aposta de les dues companyies per la transició cap a un model econòmic basat en l’optimització dels recursos biològics renovables. El desenvolupament del projecte promourà la generació de llocs de treball directes i indirectes i contribuirà, de manera significativa, al desenvolupament econòmic de la zona.

Lleida, 17 de maig de 2024.- El Grup Griñó, grup empresarial que centra el seu model de negoci en la transformació dels residus en recursos i en promoure la transició cap a una societat neutra en carboni, i GAP, una cooperativa agrària que reuneix prop de 160 ramaders i ramaderes de la comarca de les Garrigues, han signat un acord estratègic per al desenvolupament de la planta de transformació de dejeccions ramaderes Tracjusa.

Griñó aportarà la seva experiència i coneixement en el desenvolupament, construcció i operació de plantes de biogàs i biometà i en tecnologies de tractament i purificació de gasos. GAP Cooperativa, impulsora del projecte de Nova Tracjusa, destaca per millorar i optimitzar la gestió dels residus ramaders a nivell territorial, així com per fer una gestió adequada, efectiva, meticulosa i sostenible dels excedents de dejeccions ramaderes.

L´objectiu comú d´aquest projecte estratègic es desenvolupa en diferents línies: En primer lloc, optimitzar l´actual planta de biogàs. El projecte aposta per incrementar la capacitat de digestió anaeròbica del tractament de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics. El gas produït serà depurat mitjançant un procés d’upgrading per obtenir biometà, que serà injectat a la xarxa, contribuint així a la descarbonització i la producció d’energies alternatives per substituir el combustible fòssil.

D’altra banda, s’implementarà un sistema de gasificació tèrmica, a partir de la valorització de CSR (Combustible Sòlid Recuperat, provinent de residus) i biomassa d’origen local, produint un gas de síntesi que es farà servir per produir vapor destinat a l’assecatge tèrmic de dejeccions ramaderes. L’ús del CSR com a primera matèria permetrà reduir l’ús de combustibles fòssils i, en conseqüència, es reduiran les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

Finalment, es possibilita l’obtenció d’un biofertilitzant de qualitat, gràcies a la transformació en un granulat comercialitzable que, al seu moment, disminuirà la necessitat d’importar fertilitzants inorgànics de tercers països i els impactes associats a la producció i el transport. 

Aquest acord estratègic demostra el compromís de Griño i GAP Cooperativa amb la generació de riquesa per al territori de manera responsable i sostenible i el compromís a l’hora de promoure l’economia circular i la transició cap a un model energètic més sostenible, que contribueixi a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Compartirà al 50%, amb GAP Cooperativa, el creixement i el desenvolupament d’aquesta instal·lació.

• Les dues companyies s’alien per contribuir a la descarbonització i transició energètica a Espanya.

• Aquesta aliança corrobora l’aposta per l’economia circular i la sostenibilitat ambiental de totes dues entitats.

• L’objectiu comú és transformar la planta en un centre de valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants.

L’acord signat entre el Grupo Griñó i la cooperativa GAP (Gestió Agroramadera de Ponent) expressa la ferma aposta de les dues companyies per la transició cap a un model econòmic basat en l’optimització dels recursos biològics renovables. El desenvolupament del projecte promourà la generació de llocs de treball directes i indirectes i contribuirà, de manera significativa, al desenvolupament econòmic de la zona.

Lleida, 17 de maig de 2024.- El Grup Griñó, grup empresarial que centra el seu model de negoci en la transformació dels residus en recursos i en promoure la transició cap a una societat neutra en carboni, i GAP, una cooperativa agrària que reuneix prop de 160 ramaders i ramaderes de la comarca de les Garrigues, han signat un acord estratègic per al desenvolupament de la planta de transformació de dejeccions ramaderes Tracjusa.

Griñó aportarà la seva experiència i coneixement en el desenvolupament, construcció i operació de plantes de biogàs i biometà i en tecnologies de tractament i purificació de gasos. GAP Cooperativa, impulsora del projecte de Nova Tracjusa, destaca per millorar i optimitzar la gestió dels residus ramaders a nivell territorial, així com per fer una gestió adequada, efectiva, meticulosa i sostenible dels excedents de dejeccions ramaderes.

L´objectiu comú d´aquest projecte estratègic es desenvolupa en diferents línies: En primer lloc, optimitzar l´actual planta de biogàs. El projecte aposta per incrementar la capacitat de digestió anaeròbica del tractament de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics. El gas produït serà depurat mitjançant un procés d’upgrading per obtenir biometà, que serà injectat a la xarxa, contribuint així a la descarbonització i la producció d’energies alternatives per substituir el combustible fòssil.

D’altra banda, s’implementarà un sistema de gasificació tèrmica, a partir de la valorització de CSR (Combustible Sòlid Recuperat, provinent de residus) i biomassa d’origen local, produint un gas de síntesi que es farà servir per produir vapor destinat a l’assecatge tèrmic de dejeccions ramaderes. L’ús del CSR com a primera matèria permetrà reduir l’ús de combustibles fòssils i, en conseqüència, es reduiran les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

Finalment, es possibilita l’obtenció d’un biofertilitzant de qualitat, gràcies a la transformació en un granulat comercialitzable que, al seu moment, disminuirà la necessitat d’importar fertilitzants inorgànics de tercers països i els impactes associats a la producció i el transport. 

Aquest acord estratègic demostra el compromís de Griño i GAP Cooperativa amb la generació de riquesa per al territori de manera responsable i sostenible i el compromís a l’hora de promoure l’economia circular i la transició cap a un model energètic més sostenible, que contribueixi a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.