Visita dels alumnes de Lestonac per conèixer el sector porcí de Lleida

La passada setmana, dimarts i dimecres, vam rebre la visita de diferents grups d’alumnes del col·legi Lestonac de Lleida participants al programa “Conèixer el sector porcí de Lleida” impulsat per Unió de Pagesos i la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de GAP Cooperativa.

Després de pràcticament dos anys d’aturada d’aquesta activitat per culpa de la pandèmia, la passada setmana vam poder retomar aquest programa d’apropament del jovent al món rural i, més en concret, al coneixement de les diferents fases del procés productiu del porc, rebent la visita de prop d’un centenar d’alumnes del Col·legi Lestonac de Lleida.

En el decurs de la seva visita, els diferents grups d’alumnes i professors d’aquest centre educatiu van tenir l’oportunitat de conèixer diferents aspectes vinculats amb l’activitat desenvolupada al món rural i la producció de porcs mitjançant sengles visites a Finca Ecomiqueló (Albi) i la planta de tractament de dejeccions ramaderes de GAP Cooperativa, situada a Juneda.

Eduard Cau, propietari de Finca Ecomiqueló una granja porcina semiextensiva amb capacitat per 270 verres amb més de 60 ha de cultiu ecològic va explicar als participants de la trobada les característiques d’aquesta granja (cria, reproducció, alimentació, selecció, cria dels garrins, etc.); unes explicacions i la visita a la pròpia granja que van despertar l’interès de tots i totes els assistents, que en la seva gran majòria era la primera vegada en visitar una granja.

D’altra banda, Mónica Jiménez, gerent de GAP Cooperativa, va explicar als alumnes de Lestonac el treball dut a terme per part de les ramaderes i ramaders associats a GAP Cooperativa a l’hora de gestionar d’una manera responsable i sostenible les dejeccions ramaderes produides a les seves explotacions. Des de l’aplicació de les dejeccions ramaders als camps de conreu a la gestió dels excedents dels purins de les seves granges realitzat a TRACJUSA, la planta de tractament de dejeccions ramaderes propietat de GAP Cooperativa.

 

 

Article de La Mira amb protagonisme per la Woday i el Jaume de Juneda

Compartim amb vosaltres aquest preciós article publicat per la revista digital La Mira
 
Aquest article de Laura Sala és fruit de la col·laboració de GAP Cooperativa amb  La Mira amb motiu de l’organtizació de la segona edició Miravisions, les jornades de fotoperiodisme a Catalunya, dutes a terme al setembre de 2021 i que enguany es tornaran a celebrar a Juneda, comptant, entre d’altres, amb la nostra col·laboració.
 
Els protagoniste, la Woday i el Jaume, una terra dos generacions. ES porte més de cinquanta anys, però tots dos són ramaders, pageses de Juneda. Tots dos dialoguen sobre els canvis d’una feina tan necessària com poc reconeguda, però feta des d’una terra qeu alimenta incansablement milers de persones
 
 
 
 
 

El projecte LIFE AGRICLOSE difon diversos vídeos sobre la millora ambiental i l’aprofitament dels recursos en el tractament de les dejeccions ramaderes

El tractament de les dejeccions ramaderes és una oportunitat de les explotacions ramaderes per donar sortida i valoritzar-les, oferint un ventall d’alternatives per a facilitar-ne la gestió.

 

El projecte LIFE AGRICLOSE treballa en noves solucions per a la gestió dels productes del tractament de les dejeccions ramaderes i el seu bon ús com a fertilitzant. Unes noves formes de maneig pensades tant per la fracció líquida, com per la fracció sòlida i el digerit, els principals productes que s’obtenen del tractament dels purins. I ho fa promovent noves estratègies de fertilització, com ara la seva aplicació en cultius que habitualment no en reben, introduint l’aplicació de la fracció líquida a través del sistema de reg en fruiters o l’aplicació de la fracció sòlida i els digerits amb maquinària adaptada a les condicions de les plantacions. També facilitant que les pròpies granges es puguin fer el seu compost a partir de la fracció sòlida i materials estructurants propers a les granges, millorant els actuals sistemes d’aplicació mitjançant la dosificació automàtica de la fracció líquida a través del reg o la seva aplicació pel reg per degoteig.

Des del projecte es treballa per tal que totes les estratègies siguin rendibles, netes i segures. Una unió d’esforços que ofereix solucions a la gestió de les dejeccions adaptades a cada realitat local i que potencia el concepte de fertilització de proximitat, valorant els subproductes que provenen dels tractaments, no només com una solució al creixement del sector ramader, sinó també com un bon adob per a l’agricultura, i d’aquesta manera tornant a connectar l’activitat ramadera amb l’agrícola del seu voltant.

En el marc del projecte s’han difós quatre vídeos que resumeixen resum les accions que està duent a terme, com és l’elaboració de compostatge de la fracció sòlida a la pròpia granja, la fertilització de fruiters amb subproductes del tractament de les dejeccions ramaderes, l’aplicació de subproductes del tractament de dejeccions ramaderes en cultius extensius i el seguiment ambiental de les alternatives de fertilització del projecte LIFE AGRICLOSE.

Actualment, en el marc de l’Economia Circular, el sector agroramader i la societat en general demanen fer un bon ús dels recursos (nutrients i energia) i reduir l’impacte ambiental, la qual cosa implica adoptar nous criteris a l’hora de produir i consumir fertilitzants orgànics. La clau, doncs, és recuperar aquests nutrients en forma de productes que en facilitin la seva distribució, aplicació i dosificació al camp.

Els sectors ramader i agrícola continuen buscant solucions a la gestió de les dejeccions ramaderes tot dirigint els esforços cap a un canvi de model. Això, a la pràctica, es tradueix en menys emissions,  millor qualitat dels sòls, de les aigües i de l’aire, de menys  producció de residus, i un major aprofitament dels recursos en entorns propers., entre d’altres. Avui en dia, moltes granges tracten les dejeccions, el que permet  transformar-les en productes més estables i fàcils de gestionar.

El tractament de les dejeccions ramaderes és una oportunitat de les explotacions ramaderes per donar sortida i valoritzar-les, oferint un ventall d’alternatives per a facilitar-ne la gestió, que inicialment podia arribar a ocasionar un problema de gestió. És una oportunitat local, però també una possibilitat d’equilibri territorial,  gràcies al moviment de nutrients i matèria orgànica de llocs on en sobra cap a llocs on en falta. Aquest “moviment” possibilita la reducció de la intensitat de nutrients en algunes zones i afavoreix la millora de la qualitat dels sòls en altres.

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

 

 

 

Alerten que el sector porcí acaba el 2021 amb preus inferiors als costos de producció

El sindicat destaca en el balanç de l’últim any del sector la incertesa en l’àmbit econòmic i el repte d’assumir noves obligacions ambientals

Unió de Pagesos adverteix que l’any 2021 ha tancat amb valors positius per al sector porcí a Catalunya, amb una mitjana de 0,02 euros per quilo de carn, però els últims mesos ha derivat cap a un escenari molt negatiu: el preu de cost al desembre es va situar en 0,132 euros per quilo, bàsicament per l’augment del cost del pinso, que ha arribat als 0,362 euros la tona, mentre que el preu de venda de la carn de porc dels darrers dos mesos i mig és baix: 0,102 euros per quilo. Durant el desembre, la mitjana de pèrdues es calcula en 0,33 euros per quilo, segons la informació de SIP Consultors.

Pel que fa als sacrificis i les exportacions, les dades es mantenen amb una tendència similar a la d’anys anteriors: Catalunya ha sacrificat 2,05 milions de tones i ha exportat 1,63 milions de tones, el 79% de la producció, segons SIP Consultors. La Xina continua sent el principal destí de les exportacions porcines però a un ritme més lent, ja que segons diferents informacions, sembla haver recuperat una part de la producció pròpia.

Unió de Pagesos recorda que a aquesta situació de comerç internacional s’afegeix la preocupació per la difusió de la pesta porcina africana (PPA), malaltia que no afecta a les persones però que limita el comerç internacional de carn i productes porcins. Aquesta setmana s’ha declarat un primer brot en porc senglar a la regió del Piemont, al nord d’Itàlia, proper a França, que se suma a la situació d’Alemanya, amb més de 3.000 brots de PPA, bàsicament en porcs senglars, fet que demostra la facilitat de difusió del virus a través d’aquests animals. En aquest sentit, Unió de Pagesos insisteix en extremar les mesures de bioseguretat a les granges porcines i en el transport animal, així com la necessitat de controlar la població de porcs senglars per minimitzar el risc.

El sindicat també reclama al Govern estatal que treballi per aconseguir un acord de regionalització similar al què ha arribat França amb la Xina, que preveu que, en cas detectar-se un brot de PPA, la limitació de les exportacions afectaria la zona amb casos de PPA però no a tot l’estat.

D’altra banda, l’entrada en vigor de l’actualització del Reial decret d’ordenació porcina el 2020 inclou noves exigències mediambientals per als ramaders. Aquesta norma perllonga la limitació de la mida de les granges (720 unitats de bestiar major), estableix distàncies mínimes entre granges i ampliacions de granges porcines, i introdueix requisits per millorar la gestió ambiental reduint les emissions de les granges porcines, fonamentalment amoníac, a través de l’aplicació de millors tècniques disponibles (MTD). Aquestes exigències mediambientals s’afegeixen als compromisos establerts en el Decret de fertilització (eliminació de ventall, conductímetre i GPS, entre altres).

Altres projectes de normatives com l’esborrany del reial decret per a la nutrició sostenible en sòls agraris també afectarà la gestió ambiental de les granges porcines. Unió de Pagesos demana a l’Administració criteris clars i proporcionats per aplicar les millores necessàries a les granges però que les exigències no siguin superiors a les europees en cap cas.

 El sindicat també recorda el valor social i territorial de les granges porcines a Catalunya, on la ramaderia ha estat un complement de moltes finques agràries. El 65% de les granges porcines tenen en aquest sector la principal font d’ingressos de la finca agrària, segons dades del Ministeri d’Agricultura.

El titular de la granja porcina pot treballar en règim lliure (el ramader té cura dels animals i és propietari del bestiar) o bé integrat (no té la propietat del bestiar). El 81% de les granges porcines catalanes estan situades en municipis rurals de menys de 5.000 habitants; quasi la meitat de les granges d’engreix (un 49%) tenen una capacitat inferior a 1.000 animals, i un 43% de les granges tenen entre 1.000 i 4.000 porcs engreix. En total, a Catalunya hi ha 5.497 granges porcines, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, i el responsable de Sectors Ramaders del sindicat, Jordi Armengol, han explicat aquestes qüestions en roda de premsa, el primer des de Lleida, i el segon, telemàticament.

Adjuntem un dossier amb dades del sector porcí: aquí

Gravació de la roda de premsa: aquí

Font d’informació: Unió de Pagesos

Assemblea General Extraordinària dels socis de GAP Cooperativa

El passat 22 de desembre els socis de GAP Cooperativa van tancar l’any amb la celebració d’una assemblea extraordinària per parlar, entre altres temes, del projecte de Nova Tracjusa i de tot un seguit de novetats normatives que afecten directament al sector porcí.

L’Assemblea es va realitzar en format telemàtic; en primera instància estava prevista la celebració d’aquesta trobada en format presencial, però degut a l’actual situació epidemiològica, i per evitar cadenes de contagis es va optar per evitar riscos innecessaris i fer-la via telemàtica, comptant amb una gran participació de socis i sòcies.

En el decurs de la trobada, es va informar als assistents sobre l’estat actual del projecte Nova Tracjusa, així com d’altres temes com les repercussions que es deriven per al funcionament de la planta dels increments dels preus de la llum i el gas.

D’altra banda, entre altres temes, es va informar als participants de les principals novetats normatives, tant a nivell autonòmic com estatal, a aplicar al sector ramader, amb especial incidència sobre alguns aspectes com la normativa que regula la realització de les verificacions dels sistemes d’emmagatzetmatze de les dejeccions ramaderes, la implementació de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD), que entrarà en vigor l’1 de març de 2022 per a totes les explotacions amb més de 1.000 porcs d’engreix o el Sistema Integral de Gestió (SIGE) obligatori per a totes les explotacions i que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022. Un bon grapat de nous requeriments que obligaran al sector ramader a realitzar un significatiu esforç a nivell tècnic, administratiu i d’equipaments, per dur a terme la seva activitat.

Tots els socis i sòcies de GAP Cooperativa interessats en ampliar aquesta informació es poden posar en contacte amb les nostres oficines.

Intervenció de Eduard Cau al programa Planta Baixa de TV3, que va tractar la problemàtica de la gestió dels purins a Catalunya

El president de GAP Cooperativa va defensar el projecte Nova Tracjusa com una manera eficaç, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i les persones a l’hora de gestionar els excedents de purins procedents de les granges adherides a la cooperativa.

 

 Enllaç amb l’apartat destinat a parlar sobre la gestió dels purins a Catalunya a partir del minut 33.18

La cabana porcina s’estabilitza al voltant dels 7,9 milions de caps a Catalunya

El DACC ha publicat el cens de bestiar porcí amb dades provisionals de maig de 2021. La cabana d’efectius d’engreix manté la tendència alcista dels últims mesos.

El Departament d’Acció Climàtica ha publicat les dades provisionals del mes de maig de 2021 del cens de bestiar porcí. La població objecte d’estudi de l’enquesta són totes les explotacions de porcí de producció i reproducció incloses en el Sistema d’informació Ramadera de Catalunya (SIR) a novembre de 2020 que figuraven en estat actiu. En total, s’han enquestat 794 explotacions, que representa el 13,26% de les explotacions porcines de Catalunya.

Als primers mesos de l’any 2021, la cabana porcina sembla haver-se estabilitzat al voltant dels amb un total de 7.903.788 caps, amb una petita disminució de l’1% respecte de l’any anterior. El cens total d’efectius continua essent el més alt de les últimes campanyes, i sobretot el nombre d’efectius d’engreix de més de 50 kg, que arriba als 3.374.658 caps (42,7% del total de la cabana porcina) i que pràcticament té una tendència 100% alcista semestre rere semestre. En segon lloc figuren els garrins, amb un total de 2.555.539 caps (32,3%), seguit de porcs de 20 a 49 kg, amb 1.353.806 caps (17,1%), truges reproductores, 617.282 caps (7,8%) i, finalment els mascles, amb 2.503 caps.

Per províncies, Lleida encapçala el nombre de caps, amb 4.657.996 caps, que representa el 58,9% del total, seguida de Barcelona, amb 1.775.875 de caps (22,5%), Girona, amb 941.030 caps (11,9%) i Tarragona, amb 528.887 caps (6,7%).

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l’objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC

Els arreus remolcats posats en funcionament abans del 21 de febrer del 2020 podran seguir circulant per la via pública

Unió de Pagesos, celebra la decisió del govern espanyol de permetre que els arreus remolcats posats en funcionament abans del 21 de febrer de l’any 2020 puguin seguir circulant sense problemes per la via pública, tal i com venia reivindicant el sindicat. Aquesta decisió arriba després de nombroses reunions d’Unió de  Pagesos amb els ministeris d’Agricultura, d’Indústria i d’Interior per tal d’exposar la problemàtica que suposava aquesta  prohibició per a la pagesia professional, arran de la Instrucció 20/V-139 de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 21 de febrer de 2020. Per això, Unió de Pagesos valora positivament aquest gest i demana a les administracions que hagin sancionat agricultors per circular amb arreus remolcats d’abans de la data marcada que actuïn d’ofici i retirin les sancions imposades o, en el cas que s’hagin abonat les multes, que en retornin l’import als afectats.

El govern central i la DGT van crear un grup de treball per substituir la Instrucció 20/V – 139 per adequar la definició d’arreu a la normativa europea per la Instrucció MOV/ 4-21, que permet que els arreus remolcats adquirits i posats en funcionament abans del 21 de febrer del 2020 puguin seguir circulant sempre que el seu titular aporti la factura de compra, si la conserva, i una declaració responsable d’acord amb l’annex I de la Instrucció MOV/ 4-21. Els arreus posteriors a aquesta data han d’estar homologats d’acord al Reglament (UE) 167/2013 i matriculats d’acord al RD 2822/1998, de 23 de desembre pel què s’aprova el Reglamento General de Vehículos. La maquinària no matriculada, no podrà circular por las vies obertes al trànsit i només podrà ser transportada por altres vehicles.

El 21 de febrer del 2020, la DGT va publicar la citada Instrucció 20/V – 139 segons la qual tots els arreus remolcats passaven a ser considerats com a vehicles al ser considerats equipaments intercanviables remolcats, d’acord amb el reglament europeu relatiu a la homologació de vehicles agrícoles o forestals i a la vigilància del mercat d’aquests vehicles. Això implicava que els arreus remolcats passaven a tenir l’obligació d’inscriure’s al Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), estar homologats i matriculats, disposar d’una assegurança obligatòria i passar la ITV per poder circular per la via pública. Aquesta mesura afectava directament un gran nombre de maquinària agrícola, una part de la qual ja no podria ser homologada, a causa de l’increment dels requisits dels registres d’homologació establerts per la UE a partir del 2017. Segons dades pròpies, aquesta instrucció deixava sense poder circular legalment entre el 30 i del 40% de la maquinària agrícola que s’usa per preparar el terreny i llaurar arreu de l’Estat.

Els socis de GAP Cooperativa aproven, per unanimitat, destinar tots els excedents anuals al fons de reserva

El passat dimarts 29 de juny els socis i sòcies de GAP Cooperativa es van reunir a la pista Parc Alegria de Juneda per celebrar la seva Assemblea General Ordinària, que va transcórrer sense cap incidència i on es van aprovar, per unanimitat, els diferents punts de l’ordre del dia sotmesos a votació.

Després de més d’un any sense realitzar cap trobada de manera presencial, el passat dimarts 29 el conjunt de socis i sòcies de GAP Cooperativa van tenir l’oportunitat de retrobar-se, seguint totes les mesures de seguretat derivades de la COVID-19, de manera presencial amb motiu de la celebració de l’Assemblea General Ordinària. Malgrat les restriccions, tothom va agrair aquesta trobada i l’oportunitat de intercanviar opinions fora de les pantalles d’ordinadors i altres aplicatius tecnològics. L’espai escollit per a la celebració d’aquesta assemblea va ser la pista Parc Alegria, un indret força emblemàtic a Juneda.

En el decurs de la trobada, Eduard Cau, president de GAP Cooperativa, així com Mónica Jiménez, gerent de l’entitat, van exposar als assistents els diferents punts de l’ordre del dia com l’informe i examen de la gestió social, el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys de la memòria econòmica de l’exercici tancat de 2020, pressupostos per al 2021, etc.  que es van aprovar sense cap vot en contra ni comentari al respecte.

Un dels aspectes més destacats d’aquesta assemblea va estar relacionat amb l’aplicació dels resultats. En aquest sentit,  tots els presents van aprovar de manera unànime la proposta de la Junta Directiva de GAP Cooperativa, encapçalada per Eduard Cau, d’assignar la totalitat dels possibles excedents anuals al fons de reserva. Val a dir, que de manera obligatòria, pel tipus d’ens jurídic, les cooperatives tenen l’obligació d’aplicar un 30% dels possibles excedents anuals al fons de reserva; però el conjunt d’associats i associades de GAP SCCL va donar el vist i plau a la proposta de la Junta del GAP de dedicar la totalitat dels excedents anuals al fons de reserva, donant així una nova mostra del seu compromís amb la cooperativa i els seus projectes, que en bona mida reverteixen en benefici de la comarca i en la defensa del correcte desenvolupament de l’activitat ramadera.  Com a mostra d’aquest compromís, també es va aprovar una modificació dels estatuts de la cooperativa per recollir aquesta decisió de l’assemblea de destinar la totalitat dels excedents anuals al fons de reserva.

La part final de l’Assemblea es va dedicar a explicar l’estat actual del projecte Nova Tracjusa arran de la comunicació el passat mes de març per part de la Generalitat de Catalunya, després de 5 llargs anys de tramitacions, de la resolució definitiva amb l’autorització per al projecte de Nova Tracjusa avalant la seva viabilitat mediambiental, que permetrà substituir l’actual font de calor per a l’assecatge del purins, ara amb gas natural per un gas de síntesis obtingut a partir de la gasificació del residus sòlids urbans (RSU) un cop higienitzats i estabilitzats.  En aquest sentit, malgrat les accions en contra del projecte protagonitzades per diferents col·lectius, el president de la cooperativa es va mostrar, moderadament optimista, al respecte d’una resolució final positiva per al projecte.

Abans de finalitzar la trobada, amb el torn obert de paraules, Eduard Cau, va explicar als assistents diferents aspectes vinculats amb la Fundació Ara Garrigues, impulsada per GAP Cooperativa. Entre altres, va fer esment de la incorporació de diferents patrons a la Fundació i de la compra, per part de GAP Cooperativa, d’un inmoble a Juneda que farà les vegades de seu d’aquesta fundació, que té com a principal objectiu com a principal objectiu donar suport a projectes de caràcter empresarial, innovació i recerca desenvolupats a les Garrigues.