Els socis i sòcies de GAP Cooperativa celebren a Juneda la seva Assemblea General Ordinària

El passat dimarts 15 de juny, vora d’un centenar de cooperativistes de GAP SCCL es van donar cita a les instal·lacions de la pista Parc de l’Alegria de Juneda per celebrar la seva Assemblea General Ordinària.

Un vegada més, una nodrida representació de socis i sòcies de GAP Cooperativa van acudir a aquesta cita anual que va servir, entre altres aspectes, per la presentació del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la memòria econòmica de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021; així com de la gestió del Consell Rector duta a terme durant l’exercici de 2021. Uns punts de l’ordre del dia que es van aprovar per unanimitat en aquesta assemblea presidida per Eduard Cau, president de GAP Cooperativa, acompanyat en la seva exposició per Mónica Jiménez, gerent de l’entitat, així com pels diferents integrants del Consell Rector.

En el decurs de la trobada, també es va fer detall als assistents de les diferents col·laboracions de caràcter econòmic de GAP Cooperativa amb un gran nombre de clubs esportius, entitats, organitzacions sense ànim de lucre, etc. de la comarca de les Garrigues; una mostra més del compromís de la cooperativa i el conjunt dels socis i sòcies amb el territori i les persones.

Un dels aspectes que va ocupar bona part d’aquesta assemblea, que va començar al voltant de les vuit de la tarde, va tenir a veure amb aspectes normatius vinculats amb les MTD (Millors Tècniques Disponibles) així com amb les normatives que, segons els tipus d’explotació, obliguen a instal·lar basses exteriors d’emmagatzematge de purins (d’acord amb tot un seguit de paràmetres tècnics i de funcionament molt específics); així com a la seva cobertura; unes normatives que exigiran un esforç econòmic i logístic molt significatiu. Des de GAP Cooperativa s’estan estudiant i valorant diferents propostes per assessorar als ramaders i ramaderes, que es veguin obligades a adaptar les seves instal·lacions, a escollir l’opció més adient per a la seva explotació.

Malgrat les dificultats que els ramaders i ramaderes tenen que superar per tirar endavant les seves granges, en bona mida derivades d’una legislació força exigent, tant a nivell regional com estatal i europeu, que implica la realització de grans inversions per complir amb la norma; Eduard Cau va transmetre als presents un missatge d’optimisme i va realitzar una positiva valoració de la posició actual del sector porcí, manifestant alhora que veu amb “moderat optimisme” el futur pels ramaders i ramaderes del sector porcí català.

Com ja ve sent habitual en aquestes assemblees, també es va informar als presents sobre la situació actual de la planta de tractament de purins Tracjusa i el projecte de Nova Tracjusa. En aquest sentit, el president de GAP Cooperativa va senyalar que en aquests moments, degut a l’exacerbada pujada del gas natural, el funcionament de la planta, d’acord amb l’actual model, és cada vegada més precari. Un fet que sustenta, encara més, la necessitat de tirar endavant  un nou model de planta, que pugui funcionar sense dependre de l’ús d’un combustible fòssil com el gas natural, ni de les primes de l’Estat. Val a dir, que l’actual model de funcionament de la planta té data de caducitat establerta al 2025

En acabar l’Assemblea els assistents van compartir uns moments de germanor gaudint d’un pica pica.

El dimarts 14 de juny Assemblea General Ordinària dels socis i sòcies de GAP Cooperativa

El dimarts 14 de juny, a les 19.30 h (en primera convocatòria) i les 20.00 hores (en segona) el conjunt de socis i sòcies de GAP Cooperativa estan cridats a participar en l’Assemblea General Ordinària de GAP Cooperativa, que es durà a terme, de manera presencial, a la Pista Parc de l’Alegria, a Juneda, el mateix espai on es va celebrar l’Assemblea de 2021.

Com sempre, la Junta Directiva de GAP Cooperativa fa una crida a  la màxima partipació en aquesta trobada, màxima representació de l’esperit democràtic i de transparència de l’entitat, on, entre altres punts de l’ordre del dia, es posarà a coneixement i valoració per part dels presents l’ Informe i examen de la gestió social. així com la presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la memòria econòmica de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021, així com també la gestió del Consell Rector duta a terme durant l’exercici 2021.

GAP Cooperativa, col·laborador de la Fundació La Manreana al seu programa de teràpies eqüestres

Entrevista a Belen Franquet, coordinadora de la Fundació de Teràpies Eqüestres La Manreana, únic espai professional que es dedica a aquest tipus de teràpies a les comarques de Ponent. En el decurs de l’entrevista, la responsable d’aquest programa es fa ressó del suport del GAP a aquest projecte a través de la concessió de diferents beques. Per la nostra cooperativa és tot un orgull poder col·laborar i aportar el nostre petit granet de sorra a l’hora de tirar endavant aquest fantàstic projecte.

Radio Lleida-Maricel Benabarre

La teràpia amb cavalls, l’equinoteràpia, té l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social de persones amb discapacitat físcia, intel·lecutal o sensorial, o també aquelles que presenten algun transtorn de conducta mitjançant els cavalls. Ja era una pràctica utilitzada a l’antiga Grècia, llavors reservada pels qui tenien malalties incurables. També són una eina per a tractar patologies físiques i psicològiques de les persones grans.

La Fundació Manreana ofereix aquest servei, sessions d’intervenció assistida amb cavalls, en el seu cas per a augmentar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la interacció entre l’animal i la persona. Gràcies al moviment tridimensional i la temperatura corporal del cavall, es poden tractar patologies físiques i  psíquiques. I això és perquè l’animal és capaç d’acceptar-nos tal com som com a company de joc. No jutgen per la religió, el color de la pell, la bellesa o la intel·ligència. Simplement ens perceben i, a través de la comunicació no verbal, ens acullen i ens accepten. Això ofereix benestar i fa augmentar l’autoestima.

Per aquest projecte, la Manreana ha rebut el suport econòmic de la Fundació la Caixa. Cal dir, però, que la Fundació de Teràpies Eqüestres la Manreana va molt més enllà i a més de serveis per a gent gran també dóna servei a altres col·lectius de totes les edats, pels beneficis psíquics i psicològics del contacte amb els cavalls. De fet, ja fa 12 anys que funciona com a únic espai professional a les terres de Lleida dedicat a les teràpies eqüestres.

De la feina que fan, com la fan i perquè és important treballar amb cavalls en parlem amb la coordinadora de la fundació, Belen Franquet.

Escolta l’entrevista al podcast.

La subida de las temperaturas dispara los costes de mantenimiento de las granjas

El pasado domingo el diario Segre se hizo eco del significativo aumento en los costos que está sufriendo el sector por culpa de la ola de calor, al tener que realizar un gasto energético mucho mayor para mantener refrigeradas las granjas.

Fuente de información: Diario Segre-domingo 22 de mayo

La ola de calor pone en riesgo cultivos en las fincas de Lleida, como los cereales de secano en los que se puede perder la mitad de la cosecha. Pero también se está convirtiendo en un problema para las granjas, en especial de la mano de los costes de producción. En un momento con los precios de la electricidad por las nubes, los sistemas de refrigeración de las explotaciones leridanas están trabajando a un nivel muy superior al registradas hace un año, por poner un ejemplo, forzados por unas temperaturas que van camino de pulverizar todos los récords en las comarcas leridanas, que podrían rozar hoy incluso los 40 grados centígrados.

 

El responsable de los sectores ganaderos de Unió de Pagesos, Jordi Armengol, explica que las granjas están hoy muy tecnificadas y en estos momentos el mayor problema para los ganaderos será tener que soportar nuevos incrementos de costes para mantener el bienestar de los animales en las explotaciones. El coste de la calefacción en invierno es muy importante, pero se ve superado de largo por los de la refrigeración, explica. Y todo con unos precios de la energía que, afirma, se ha triplicado con respecto a los que soportaba el sector hace doce meses.

Con todo, el incremento de las temperaturas suele aparejar un descenso en el apetito de los animales y, por ejemplo, puede ralentizar el cebado de terneros o cerdos, apunta. Mantener la temperatura es clave en todos los sectores, como puede ser el avícola.

En este contexto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará hoy domingo un 4,56% con respecto a ayer y se mantendrá por debajo de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh). En concreto, el precio medio del pool  para hoy será de 170,56 euros/MWh, por lo que se abaratará en unos 7 euros frente a los 178,01 euros/MWh de ayer, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El precio máximo se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 227,90 euros/ MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 101,40 euros/MWh, se registrará entre las 14.00 y 15.00 horas.

Italia declara un foco de peste porcina Africana en jabalíes en Roma

El día 6 de mayo de 2022 los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) italianos han confirmado mediante PCR, realizada en el Laboratorio Nacional de Referencia para la PPA (Instituto Zooprofiláctico Experimental de Umbría y Marche), la presencia del virus de la PPA en muestras recogidas de un jabalí hallado enfermo en el región de Roma, en concreto en la reserva natural de Insugherata, localizada dentro del área metropolitana de esta ciudad. Se trataba de un jabalí macho, de unos 10 kg de peso, que fue localizado con síntomas clínicos el pasado 27 de abril, siendo eutanasiado por parte de los Servicios Veterinarios competentes.

Esta detección supone un nuevo salto a larga distancia del virus a una zona previamente libre y que está separada por unos 400 km de la zona afectada más cercana en el noroeste de este mismo país, Italia.

Las autoridades italianas han adoptado de forma inmediata en la nueva zona afectada las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se desarrolla el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista en la fauna silvestre, para limitar la diseminación de la enfermedad y tratar de delimitar la nueva zona infectada. Consecuentemente, se ha reunido el Grupo Operacional de expertos y la Unidad Central de Crisis para delimitar la zona infectada, se han puesto en marcha en dicha zona medidas tales como investigación epidemiológica para tratar de conocer el origen del virus, la búsqueda activa de cadáveres de jabalíes, medidas de restricción de acceso a la reserva natural, control de la caza en la zona y comunicación del riesgo a todos los implicados, tanto en esta zona como en el resto del país, de cara a aumentar el nivel de alerta a nivel nacional, en particular aumentar la vigilancia sobre los animales y la bioseguridad. La Comisión Europea, en coordinación con las autoridades italianas y una vez se decida y apruebe la nueva zona de infectada, deberá actualizar el Reglamento 2021/605 para incluir esta nueva zona dentro de la parte II del Anexo del Reglamento Ejecución 2021/605 UE. Para España, aunque este caso no supone un incremento de riesgo, ya que esta nueva zona está más alejada que la zona previamente afectada desde enero en el noroeste de Italia, sí que resulta preocupante por el hecho de que el virus demuestra una vez más su capacidad para saltar a largas distancias.

Se recuerda la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como en relación a los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al regresar a nuestro país. De igual forma, se recuerda la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se comunique a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier indicio de la enfermedad que pudiera aparecer en nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales, como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

Toda la información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, se puede encontrar en el siguiente enlace:

MAS INFORMACIÓN

 

Para acceder a información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de jabalíes muertos en el campo se puede consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la PPA:

INFORMACION PPA

Se convocan las ayudas a inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería en los Fondos Next Generation

Se convocan las ayudas a inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería dentro de los Fondos Next Generation El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC) ha convocado las ayudas relativas al Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia a través del fondo europeo Next Generation por un importe total de 6,4 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses.

Se trata de cuatro convocatorias de líneas de ayuda que apoyan inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería, favoreciendo la consecución de los objetivos del clima, la conservación del medio ambiente, y la descarbonización del sector agrícola y ganadero.

Las convocatorias publicadas tienen como elemento central el soporte para la ejecución de proyectos de inversión, cuyo objetivo es acelerar la transformación del sector agrario facilitando la adopción de las reformas estructurales necesarias, alcanzando un nivel de inversión que promueva el cambio en el modelo de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Así, la convocatoria de ayuda a las inversiones en sistemas de gestión de deyecciones ganaderas prevé ayudas por un importe de 2,9 millones de euros que, entre otros, incluyen inversiones dirigidas a mejorar la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior de deyecciones ganaderas relacionadas con la adaptación o cobertura de las mismas o las de tratamiento o valorización de estos subproductos con o sin aprovechamiento energético en la misma explotación.

En cuanto a la convocatoria de ayuda a la transformación integral y modernización de invernaderos hortícolas, flor cortada y planta ornamental, se destinará 271.440 euros a la realización de inversiones tan productivas, para la mejora estructural y la eficiencia energética de este tipo de instalaciones o la incorporación de sistemas de riego por goteo y fertirrigación, como no productivas, para subvencionar actuaciones que incluyen la instalación de sensores y sistemas de climatización, el aprovechamiento de aguas pluviales o la instalación de plantas de compostaje.

En cuanto a la convocatoria de ayuda a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola), dotada con 0,9 millones de euros, ésta subvencionará el acondicionamiento y aislamiento de edificios y naves auxiliares de las explotaciones que optimicen el consumo energético, e inversiones en plantas de biogás de pequeña capacidad, así como la adquisición de maquinaria para la provisión y acondicionamiento de biomasa agrícola, y la construcción de centros logísticos de almacenamiento.

Por último, en la convocatoria de ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y tecnología 4.0 en el sector agrícola y ganadero, dotada con 2,3 millones de euros, se podrá conceder ayudas a la adquisición de maquinaria y equipos nuevos que permitan la mejora de la gestión ganadera, la reducción del uso de fitosanitarios y fertilizantes químicos, el control de trazabilidad y calidad de los cultivos o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.

Los beneficiarios de estas ayudas se definen para cada línea de ayuda. De forma global, podrán ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como empresas de servicios agronómicos. Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia con arreglo a la legislación vigente, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación; y cualquier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente cuyos miembros sean titulares de una explotación agraria.

Asimismo, se prevé el apoyo a inversiones realizadas por centros gestores de deyecciones, consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones agrícolas y ganaderas concretas , cuyos titulares habrán dado su consentimiento para que soliciten su ayuda.

Visita de los alumnos de Lestonac para conocer el sector porcino de Lleida

La pasada semana (martes y miércoles) recibimos la visita de diferentes grupos de alumnos del colegio Lestonac de Lleida participantes en el programa “Conocer el sector porcino de Lleida” impulsado por Unió de Pagesos y la Diputación de Lleida, con la col colaboración de GAP Cooperativa.

Después de prácticamente dos años de paro de esta actividad por culpa de la pandemia, la pasada semana pudimos retomar este programa de acercamiento de la juventud al mundo rural y, más en concreto, al conocimiento de las diferentes fases del proceso productivo del cerdo, recibiendo la visita de cerca de un centenar de alumnos/as del Colegio Lestonac de Lleida.

 

En el transcurso de su visita, los diferentes grupos de este centro educativo tuvieron la oportunidad de conocer diferentes aspectos vinculados con la actividad desarrollada en el mundo rural y la producción de cerdos mediante sendas visitas a Finca Ecomiqueló (Albi) y la planta de tratamiento de deyecciones ganaderas de GAP Cooperativa, ubicada en Juneda.

Eduard Cau, propietario de Finca Ecomiqueló una granja porcina semiextensiva con capacidad para 270 cerdas con más de 60 ha de cultivo ecológico explicó a los participantes del encuentro las características de esta granja (cría, reproducción, alimentación, selección, cría de los lechones, etc.); unas explicaciones y la visita a la propia granja que despertaron el interés de todos y todas los asistentes, que en su gran mayoría era la primera vez en visitar una granja.

Por otra parte, Mónica Jiménez, gerente de GAP Cooperativa, explicó a los alumnos de Lestonac el trabajo llevado a cabo por parte de las ganaderas y ganaderos asociados a GAP Cooperativa a la hora de gestionar de forma responsable y sostenible las deyecciones ganaderas producidas en sus explotaciones. Desde la aplicación de las deyecciones ganaderas en los campos de cultivo a la gestión de los excedentes de los purines de sus granjas realizado en TRACJUSA, la planta de tratamiento de deyecciones ganaderas propiedad de GAP Cooperativa.

Jornada técnica sobre el manejo agrícola del fósforo y recuperación de biogás de las deyecciones ganaderas

Cada vez se detectan más parcelas con contenidos muy elevados de fósforo (P) asimilable en el suelo. La normativa actual de gestión de la fertilización y de las deyecciones ganaderas establece que en las parcelas donde se detecten niveles muy altos de fósforo en el suelo es necesario ajustar la fertilización y tender a reducir los niveles. En esta jornada se aportan opciones de manejo para reducir estos niveles sin penalizar a la producción.

Las deyecciones ganaderas contienen materia orgánica que, en las condiciones adecuadas, puede transformarse en biogás y energía que, actualmente, puede tener sentido producir, aparte de poder ser una mejora de las características de los efluentes.

La jornada se enmarca en el Grupo Operativo Ferticoop “Innovaciones para adaptarse a las mejores técnicas disponibles (MTD’s) en el sector agrario cooperativo catalán”

-Proyecto Financiado a través de la Operación 16.01.01 de Cooperación para la innovación del PDR de Cataluña 2014 – 2020)-

En vigor un Reial Decret que pot ampliar les zones vulnerables per contaminació de purins

Un nou decret estatal que entra avui en vigor pot obligar a augmentar les zones declarades vulnerables a la contaminació per purins, que ara inclouen 130 dels 231 municipis de Lleida. S’hi apliquen les restriccions més importants a la construcció i ampliació de granges.

La nova normativa estableix un termini de tres anys perquè els governs autonòmics estenguin aquesta catalogació a “totes les superfícies” on el relleu del terreny faci fluir les aigües cap a aqü.fers contaminats per nitrats. Fins ara el criteri de la Generalitat era incloure els municipis on es detectessin concentracions superiors al límit que dicta la UE.

El decret estatal, publicat ahir en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), arriba després que la Comissió Europea hagi denunciat davant de la Justícia comunitària la gestió de les dejeccions de deu comunitats espanyoles. Entre aquestes no es troba Catalunya, finalment exclosa del procés sancionador al considerar suficients les mesures que la Generalitat aplica per reduir la contaminació per nitrats de les aigües

El departament d’Acció Climàtica no s’ha pronunciat encara sobre si la nova normativa espanyola és compatible amb la seua política en matèria de purins i fertilització agrària, o bé interfereix en les competències catalanes.

Font d’informació: Diari Segre

BOE-Ampliación Zonas Vulnerables