El dimarts 14 de juny Assemblea General Ordinària dels socis i sòcies de GAP Cooperativa

El dimarts 14 de juny, a les 19.30 h (en primera convocatòria) i les 20.00 hores (en segona) el conjunt de socis i sòcies de GAP Cooperativa estan cridats a participar en l’Assemblea General Ordinària de GAP Cooperativa, que es durà a terme, de manera presencial, a la Pista Parc de l’Alegria, a Juneda, el mateix espai on es va celebrar l’Assemblea de 2021.

Com sempre, la Junta Directiva de GAP Cooperativa fa una crida a  la màxima partipació en aquesta trobada, màxima representació de l’esperit democràtic i de transparència de l’entitat, on, entre altres punts de l’ordre del dia, es posarà a coneixement i valoració per part dels presents l’ Informe i examen de la gestió social. així com la presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la memòria econòmica de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021, així com també la gestió del Consell Rector duta a terme durant l’exercici 2021.

Tornen els atacs animalistes a granges de les Garrigues

Malauradament, fa uns dies vam rebre la notícia d’un nou atac animalista a una granja de porcs, en aquesta ocasió a la població d’Arbeca. Els fets van ocòrrer el passat 15 de maig

Insults, amenaces, danys materials… una actitud absolutament intolerable, que des de GAP Cooperativa condemnem alhora que aprofitem per donar públicament tot el nostre suport als propietaris d’aquesta explotació, així com a tots que els han patit atacs als darrers temps; una llista que, malauradament comença a ser llarga.

Sens dubte, uns fets absolutament inaceptables i intolerables que ja ha estat denunciats davant dels Mossos d’Esquadra per violació de domicili i amenaces. El cos policial ja ha obert una investigació al respecte, que esperem doni els seus fruït i es pugui posar fi, d’una vegada per totes, amb aquestes accions i posar davant de la justícia als autors de les mateixes, causants de greus danys materials, contra la llibertat personal i per la salut i la seguretat dels animals que suposadament diuen defensar.
 
Respecte, Prou atacs animalistes!
La manera de defensar idees no és a través de la violència, les amenaces, ni la intimidació

GAP Cooperativa, col·laborador de la Fundació La Manreana al seu programa de teràpies eqüestres

Entrevista a Belen Franquet, coordinadora de la Fundació de Teràpies Eqüestres La Manreana, únic espai professional que es dedica a aquest tipus de teràpies a les comarques de Ponent. En el decurs de l’entrevista, la responsable d’aquest programa es fa ressó del suport del GAP a aquest projecte a través de la concessió de diferents beques. Per la nostra cooperativa és tot un orgull poder col·laborar i aportar el nostre petit granet de sorra a l’hora de tirar endavant aquest fantàstic projecte.

Radio Lleida-Maricel Benabarre

La teràpia amb cavalls, l’equinoteràpia, té l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social de persones amb discapacitat físcia, intel·lecutal o sensorial, o també aquelles que presenten algun transtorn de conducta mitjançant els cavalls. Ja era una pràctica utilitzada a l’antiga Grècia, llavors reservada pels qui tenien malalties incurables. També són una eina per a tractar patologies físiques i psicològiques de les persones grans.

La Fundació Manreana ofereix aquest servei, sessions d’intervenció assistida amb cavalls, en el seu cas per a augmentar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la interacció entre l’animal i la persona. Gràcies al moviment tridimensional i la temperatura corporal del cavall, es poden tractar patologies físiques i  psíquiques. I això és perquè l’animal és capaç d’acceptar-nos tal com som com a company de joc. No jutgen per la religió, el color de la pell, la bellesa o la intel·ligència. Simplement ens perceben i, a través de la comunicació no verbal, ens acullen i ens accepten. Això ofereix benestar i fa augmentar l’autoestima.

Per aquest projecte, la Manreana ha rebut el suport econòmic de la Fundació la Caixa. Cal dir, però, que la Fundació de Teràpies Eqüestres la Manreana va molt més enllà i a més de serveis per a gent gran també dóna servei a altres col·lectius de totes les edats, pels beneficis psíquics i psicològics del contacte amb els cavalls. De fet, ja fa 12 anys que funciona com a únic espai professional a les terres de Lleida dedicat a les teràpies eqüestres.

De la feina que fan, com la fan i perquè és important treballar amb cavalls en parlem amb la coordinadora de la fundació, Belen Franquet.

Escolta l’entrevista al podcast.

La subida de las temperaturas dispara los costes de mantenimiento de las granjas

El pasado domingo el diario Segre se hizo eco del significativo aumento en los costos que está sufriendo el sector por culpa de la ola de calor, al tener que realizar un gasto energético mucho mayor para mantener refrigeradas las granjas.

Fuente de información: Diario Segre-domingo 22 de mayo

La ola de calor pone en riesgo cultivos en las fincas de Lleida, como los cereales de secano en los que se puede perder la mitad de la cosecha. Pero también se está convirtiendo en un problema para las granjas, en especial de la mano de los costes de producción. En un momento con los precios de la electricidad por las nubes, los sistemas de refrigeración de las explotaciones leridanas están trabajando a un nivel muy superior al registradas hace un año, por poner un ejemplo, forzados por unas temperaturas que van camino de pulverizar todos los récords en las comarcas leridanas, que podrían rozar hoy incluso los 40 grados centígrados.

 

El responsable de los sectores ganaderos de Unió de Pagesos, Jordi Armengol, explica que las granjas están hoy muy tecnificadas y en estos momentos el mayor problema para los ganaderos será tener que soportar nuevos incrementos de costes para mantener el bienestar de los animales en las explotaciones. El coste de la calefacción en invierno es muy importante, pero se ve superado de largo por los de la refrigeración, explica. Y todo con unos precios de la energía que, afirma, se ha triplicado con respecto a los que soportaba el sector hace doce meses.

Con todo, el incremento de las temperaturas suele aparejar un descenso en el apetito de los animales y, por ejemplo, puede ralentizar el cebado de terneros o cerdos, apunta. Mantener la temperatura es clave en todos los sectores, como puede ser el avícola.

En este contexto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará hoy domingo un 4,56% con respecto a ayer y se mantendrá por debajo de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh). En concreto, el precio medio del pool  para hoy será de 170,56 euros/MWh, por lo que se abaratará en unos 7 euros frente a los 178,01 euros/MWh de ayer, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El precio máximo se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 227,90 euros/ MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 101,40 euros/MWh, se registrará entre las 14.00 y 15.00 horas.

GAP Cooperativa participa al projecte piltot “Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD’S) en el sector agrari cooperatiu català.”

Amb aquest projecte, impulsat per Cooperació per a la innovació, en el qual participem diferents cooperatives i associacions agropecuàries –Grups Operatius 2019 FERTICOOP_GO- es vol treballar de manera conjunta en el desenvolupament d’eines innovadores per a la millor gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfoc mediambiental, en un marc col·laboratiu, aconseguint una millora en la gestió agrícola dels purins es podrà valoritzar millor la producció i la qualitat dels cultius extensius que es produeixen.

 

Els principals objectius que es volen aconseguir amb aquest projecte es poden resumir en els següents:

 • Reduir les emissions de GEI i amoníac mitjançant l’optimització de la fertilització i l’adopció de mesures en el maneig de les dejeccions ramaderes en granja.
 • Cercar MTD per aplicar en granja i a camp més enllà de les establertes en les guies oficials.
 • Assolir una gestió de les dejeccions i de la fertilització sostenible i acurada.
 • Dotar al personal tècnic assessor de les cooperatives, de les eines i coneixements necessaris per a portar a terme unes recomanacions basades en criteris de sostenibilitat.
 • Valoritzar les dejeccions ramaderes mitjançant el coneixement precís del seu contingut fertilitzant.
 • Adaptar les eines tecnològiques i digitals disponibles a les necessitats dels tècnics assessors en fertilització i tècnics en mediambient de les cooperatives ramaderes participants
 • Oferir una gestió i un assessorament integral en fertilització per part dels tècnics assessors

Els àmbits d’actuació que abastarà aquest projecte seran la pràctica agrària, la fertilització i gestió dels nutrients, així com la gestió de residus i subproductes; mentre que l’àmbit territorial d’aplicació es circumscriu a les comarques d’Osona, Pla d’Urgell, Les Garrigues i el Bages.

Cooperatives Participants

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) coordina el Grup Operatiu.

Resultats esperats

 • Valorització del purí en funció de la seva capacitat fertilitzant, fent que sigui un producte competitiu i atractiu per al seu ús agrícola.
 • Estalvi en fertilitzants minerals gràcies als càlculs de les necessitats nitrogenades, els sistemes de tractament i les tasques d’assessorament i optimització de les aportacions el casos de doble collita.
 • Racionalització de les aportacions nitrogenades en els conreus amb la conseqüent minimització de les pèrdues de nitrats per lixiviació i les aplicacions precises al sòl permetent alhora minimitzar no només emissions, sinó també molèsties per males olors, amb el conseqüent impacte social positiu.
 • Actuació sobre parcel·les amb elevat nivell de fòsfor (P) per tal de comprovar l’efecte de l’aplicació de diferents pràctiques de conreu i dosis fertilitzants sobre el nivell nutricional del sòl.
 • Avaluació de diferents sistemes de tests ràpids per disposar de dades que permetin assolir una fertilització acurada i alhora es treballarà amb plataformes informàtiques que facilitin a l’assessor en fertilització l’obtenció ràpida i fiable de recomanacions d’adobat.
 • Avaluació de diferents mètodes per reduir les emissions amoniacals i de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en granja i en basses de purins per l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) en ramaderia.
 • Avaluació de l’efecte de diferents substrats amb compostatge de la fracció sòlida dels purins sobre el producte final.

 

Fitxa inicial Projecte

Fitxa Inicial del Projecte, liderat per Agrària Plana de Vic

 

 

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

 

 

 

 

 

Italia declara un foco de peste porcina Africana en jabalíes en Roma

El día 6 de mayo de 2022 los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) italianos han confirmado mediante PCR, realizada en el Laboratorio Nacional de Referencia para la PPA (Instituto Zooprofiláctico Experimental de Umbría y Marche), la presencia del virus de la PPA en muestras recogidas de un jabalí hallado enfermo en el región de Roma, en concreto en la reserva natural de Insugherata, localizada dentro del área metropolitana de esta ciudad. Se trataba de un jabalí macho, de unos 10 kg de peso, que fue localizado con síntomas clínicos el pasado 27 de abril, siendo eutanasiado por parte de los Servicios Veterinarios competentes.

Esta detección supone un nuevo salto a larga distancia del virus a una zona previamente libre y que está separada por unos 400 km de la zona afectada más cercana en el noroeste de este mismo país, Italia.

Las autoridades italianas han adoptado de forma inmediata en la nueva zona afectada las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se desarrolla el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista en la fauna silvestre, para limitar la diseminación de la enfermedad y tratar de delimitar la nueva zona infectada. Consecuentemente, se ha reunido el Grupo Operacional de expertos y la Unidad Central de Crisis para delimitar la zona infectada, se han puesto en marcha en dicha zona medidas tales como investigación epidemiológica para tratar de conocer el origen del virus, la búsqueda activa de cadáveres de jabalíes, medidas de restricción de acceso a la reserva natural, control de la caza en la zona y comunicación del riesgo a todos los implicados, tanto en esta zona como en el resto del país, de cara a aumentar el nivel de alerta a nivel nacional, en particular aumentar la vigilancia sobre los animales y la bioseguridad. La Comisión Europea, en coordinación con las autoridades italianas y una vez se decida y apruebe la nueva zona de infectada, deberá actualizar el Reglamento 2021/605 para incluir esta nueva zona dentro de la parte II del Anexo del Reglamento Ejecución 2021/605 UE. Para España, aunque este caso no supone un incremento de riesgo, ya que esta nueva zona está más alejada que la zona previamente afectada desde enero en el noroeste de Italia, sí que resulta preocupante por el hecho de que el virus demuestra una vez más su capacidad para saltar a largas distancias.

Se recuerda la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como en relación a los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al regresar a nuestro país. De igual forma, se recuerda la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se comunique a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier indicio de la enfermedad que pudiera aparecer en nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales, como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

Toda la información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, se puede encontrar en el siguiente enlace:

MAS INFORMACIÓN

 

Para acceder a información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de jabalíes muertos en el campo se puede consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la PPA:

INFORMACION PPA

Se convocan las ayudas a inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería en los Fondos Next Generation

Se convocan las ayudas a inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería dentro de los Fondos Next Generation El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC) ha convocado las ayudas relativas al Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia a través del fondo europeo Next Generation por un importe total de 6,4 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses.

Se trata de cuatro convocatorias de líneas de ayuda que apoyan inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería, favoreciendo la consecución de los objetivos del clima, la conservación del medio ambiente, y la descarbonización del sector agrícola y ganadero.

Las convocatorias publicadas tienen como elemento central el soporte para la ejecución de proyectos de inversión, cuyo objetivo es acelerar la transformación del sector agrario facilitando la adopción de las reformas estructurales necesarias, alcanzando un nivel de inversión que promueva el cambio en el modelo de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Así, la convocatoria de ayuda a las inversiones en sistemas de gestión de deyecciones ganaderas prevé ayudas por un importe de 2,9 millones de euros que, entre otros, incluyen inversiones dirigidas a mejorar la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior de deyecciones ganaderas relacionadas con la adaptación o cobertura de las mismas o las de tratamiento o valorización de estos subproductos con o sin aprovechamiento energético en la misma explotación.

En cuanto a la convocatoria de ayuda a la transformación integral y modernización de invernaderos hortícolas, flor cortada y planta ornamental, se destinará 271.440 euros a la realización de inversiones tan productivas, para la mejora estructural y la eficiencia energética de este tipo de instalaciones o la incorporación de sistemas de riego por goteo y fertirrigación, como no productivas, para subvencionar actuaciones que incluyen la instalación de sensores y sistemas de climatización, el aprovechamiento de aguas pluviales o la instalación de plantas de compostaje.

En cuanto a la convocatoria de ayuda a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola), dotada con 0,9 millones de euros, ésta subvencionará el acondicionamiento y aislamiento de edificios y naves auxiliares de las explotaciones que optimicen el consumo energético, e inversiones en plantas de biogás de pequeña capacidad, así como la adquisición de maquinaria para la provisión y acondicionamiento de biomasa agrícola, y la construcción de centros logísticos de almacenamiento.

Por último, en la convocatoria de ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y tecnología 4.0 en el sector agrícola y ganadero, dotada con 2,3 millones de euros, se podrá conceder ayudas a la adquisición de maquinaria y equipos nuevos que permitan la mejora de la gestión ganadera, la reducción del uso de fitosanitarios y fertilizantes químicos, el control de trazabilidad y calidad de los cultivos o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.

Los beneficiarios de estas ayudas se definen para cada línea de ayuda. De forma global, podrán ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como empresas de servicios agronómicos. Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia con arreglo a la legislación vigente, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación; y cualquier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente cuyos miembros sean titulares de una explotación agraria.

Asimismo, se prevé el apoyo a inversiones realizadas por centros gestores de deyecciones, consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones agrícolas y ganaderas concretas , cuyos titulares habrán dado su consentimiento para que soliciten su ayuda.

Visita de los alumnos de Lestonac para conocer el sector porcino de Lleida

La pasada semana (martes y miércoles) recibimos la visita de diferentes grupos de alumnos del colegio Lestonac de Lleida participantes en el programa “Conocer el sector porcino de Lleida” impulsado por Unió de Pagesos y la Diputación de Lleida, con la col colaboración de GAP Cooperativa.

Después de prácticamente dos años de paro de esta actividad por culpa de la pandemia, la pasada semana pudimos retomar este programa de acercamiento de la juventud al mundo rural y, más en concreto, al conocimiento de las diferentes fases del proceso productivo del cerdo, recibiendo la visita de cerca de un centenar de alumnos/as del Colegio Lestonac de Lleida.

 

En el transcurso de su visita, los diferentes grupos de este centro educativo tuvieron la oportunidad de conocer diferentes aspectos vinculados con la actividad desarrollada en el mundo rural y la producción de cerdos mediante sendas visitas a Finca Ecomiqueló (Albi) y la planta de tratamiento de deyecciones ganaderas de GAP Cooperativa, ubicada en Juneda.

Eduard Cau, propietario de Finca Ecomiqueló una granja porcina semiextensiva con capacidad para 270 cerdas con más de 60 ha de cultivo ecológico explicó a los participantes del encuentro las características de esta granja (cría, reproducción, alimentación, selección, cría de los lechones, etc.); unas explicaciones y la visita a la propia granja que despertaron el interés de todos y todas los asistentes, que en su gran mayoría era la primera vez en visitar una granja.

Por otra parte, Mónica Jiménez, gerente de GAP Cooperativa, explicó a los alumnos de Lestonac el trabajo llevado a cabo por parte de las ganaderas y ganaderos asociados a GAP Cooperativa a la hora de gestionar de forma responsable y sostenible las deyecciones ganaderas producidas en sus explotaciones. Desde la aplicación de las deyecciones ganaderas en los campos de cultivo a la gestión de los excedentes de los purines de sus granjas realizado en TRACJUSA, la planta de tratamiento de deyecciones ganaderas propiedad de GAP Cooperativa.

Jornada técnica sobre el manejo agrícola del fósforo y recuperación de biogás de las deyecciones ganaderas

Cada vez se detectan más parcelas con contenidos muy elevados de fósforo (P) asimilable en el suelo. La normativa actual de gestión de la fertilización y de las deyecciones ganaderas establece que en las parcelas donde se detecten niveles muy altos de fósforo en el suelo es necesario ajustar la fertilización y tender a reducir los niveles. En esta jornada se aportan opciones de manejo para reducir estos niveles sin penalizar a la producción.

Las deyecciones ganaderas contienen materia orgánica que, en las condiciones adecuadas, puede transformarse en biogás y energía que, actualmente, puede tener sentido producir, aparte de poder ser una mejora de las características de los efluentes.

La jornada se enmarca en el Grupo Operativo Ferticoop “Innovaciones para adaptarse a las mejores técnicas disponibles (MTD’s) en el sector agrario cooperativo catalán”

-Proyecto Financiado a través de la Operación 16.01.01 de Cooperación para la innovación del PDR de Cataluña 2014 – 2020)-