Informe econòmic de porci 2023

Aquest informe recull els resultats econòmics de les granges de producció
porcina a Catalunya, de l’any 2023 i l’evolució dels últims 5 anys.

La informació presentada s’ha obtingut de la base de dades SIP (excepte el Preu de venda: Mercolleida) i inclou una mostra important de les explotacions porcines catalanes:

  • Unes 110 empreses amb unes 380 granges de mares, repartides per les diferents comarques catalanes.
  • De característiques diverses: des de petites empreses familiars fins a les grans integradores del país. Amb granges en cicles tancats o oberts, de propietat o integrades.
  • El conjunt d’aquestes empreses representen aproximadament el 65% de la producció a Catalunya (unes 370.000 truges productives).

La informació base es recull mes a mes (producció, existències, consums i despeses), es filtra i es processa segons la metodologia desenvolupada per SIP.

La major part de les dades presentades són en ct.€/kg viu (cèntims d’euro per quilo en viu).

Acccés informe econòmic

Font d’informació DACC

Grupo Griñó i GAP Cooperativa uneixen forces per renovar la planta de Tracjusa, impulsant un nou projecte d’economia circular

Compartirà al 50%, amb GAP Cooperativa, el creixement i el desenvolupament d’aquesta instal·lació.

• Les dues companyies s’alien per contribuir a la descarbonització i transició energètica a Espanya.

• Aquesta aliança corrobora l’aposta per l’economia circular i la sostenibilitat ambiental de totes dues entitats.

• L’objectiu comú és transformar la planta en un centre de valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants.

L’acord signat entre el Grupo Griñó i la cooperativa GAP (Gestió Agroramadera de Ponent) expressa la ferma aposta de les dues companyies per la transició cap a un model econòmic basat en l’optimització dels recursos biològics renovables. El desenvolupament del projecte promourà la generació de llocs de treball directes i indirectes i contribuirà, de manera significativa, al desenvolupament econòmic de la zona.

Lleida, 17 de maig de 2024.- El Grup Griñó, grup empresarial que centra el seu model de negoci en la transformació dels residus en recursos i en promoure la transició cap a una societat neutra en carboni, i GAP, una cooperativa agrària que reuneix prop de 160 ramaders i ramaderes de la comarca de les Garrigues, han signat un acord estratègic per al desenvolupament de la planta de transformació de dejeccions ramaderes Tracjusa.

Griñó aportarà la seva experiència i coneixement en el desenvolupament, construcció i operació de plantes de biogàs i biometà i en tecnologies de tractament i purificació de gasos. GAP Cooperativa, impulsora del projecte de Nova Tracjusa, destaca per millorar i optimitzar la gestió dels residus ramaders a nivell territorial, així com per fer una gestió adequada, efectiva, meticulosa i sostenible dels excedents de dejeccions ramaderes.

L´objectiu comú d´aquest projecte estratègic es desenvolupa en diferents línies: En primer lloc, optimitzar l´actual planta de biogàs. El projecte aposta per incrementar la capacitat de digestió anaeròbica del tractament de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics. El gas produït serà depurat mitjançant un procés d’upgrading per obtenir biometà, que serà injectat a la xarxa, contribuint així a la descarbonització i la producció d’energies alternatives per substituir el combustible fòssil.

D’altra banda, s’implementarà un sistema de gasificació tèrmica, a partir de la valorització de CSR (Combustible Sòlid Recuperat, provinent de residus) i biomassa d’origen local, produint un gas de síntesi que es farà servir per produir vapor destinat a l’assecatge tèrmic de dejeccions ramaderes. L’ús del CSR com a primera matèria permetrà reduir l’ús de combustibles fòssils i, en conseqüència, es reduiran les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

Finalment, es possibilita l’obtenció d’un biofertilitzant de qualitat, gràcies a la transformació en un granulat comercialitzable que, al seu moment, disminuirà la necessitat d’importar fertilitzants inorgànics de tercers països i els impactes associats a la producció i el transport. 

Aquest acord estratègic demostra el compromís de Griño i GAP Cooperativa amb la generació de riquesa per al territori de manera responsable i sostenible i el compromís a l’hora de promoure l’economia circular i la transició cap a un model energètic més sostenible, que contribueixi a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Compartirà al 50%, amb GAP Cooperativa, el creixement i el desenvolupament d’aquesta instal·lació.

• Les dues companyies s’alien per contribuir a la descarbonització i transició energètica a Espanya.

• Aquesta aliança corrobora l’aposta per l’economia circular i la sostenibilitat ambiental de totes dues entitats.

• L’objectiu comú és transformar la planta en un centre de valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants.

L’acord signat entre el Grupo Griñó i la cooperativa GAP (Gestió Agroramadera de Ponent) expressa la ferma aposta de les dues companyies per la transició cap a un model econòmic basat en l’optimització dels recursos biològics renovables. El desenvolupament del projecte promourà la generació de llocs de treball directes i indirectes i contribuirà, de manera significativa, al desenvolupament econòmic de la zona.

Lleida, 17 de maig de 2024.- El Grup Griñó, grup empresarial que centra el seu model de negoci en la transformació dels residus en recursos i en promoure la transició cap a una societat neutra en carboni, i GAP, una cooperativa agrària que reuneix prop de 160 ramaders i ramaderes de la comarca de les Garrigues, han signat un acord estratègic per al desenvolupament de la planta de transformació de dejeccions ramaderes Tracjusa.

Griñó aportarà la seva experiència i coneixement en el desenvolupament, construcció i operació de plantes de biogàs i biometà i en tecnologies de tractament i purificació de gasos. GAP Cooperativa, impulsora del projecte de Nova Tracjusa, destaca per millorar i optimitzar la gestió dels residus ramaders a nivell territorial, així com per fer una gestió adequada, efectiva, meticulosa i sostenible dels excedents de dejeccions ramaderes.

L´objectiu comú d´aquest projecte estratègic es desenvolupa en diferents línies: En primer lloc, optimitzar l´actual planta de biogàs. El projecte aposta per incrementar la capacitat de digestió anaeròbica del tractament de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics. El gas produït serà depurat mitjançant un procés d’upgrading per obtenir biometà, que serà injectat a la xarxa, contribuint així a la descarbonització i la producció d’energies alternatives per substituir el combustible fòssil.

D’altra banda, s’implementarà un sistema de gasificació tèrmica, a partir de la valorització de CSR (Combustible Sòlid Recuperat, provinent de residus) i biomassa d’origen local, produint un gas de síntesi que es farà servir per produir vapor destinat a l’assecatge tèrmic de dejeccions ramaderes. L’ús del CSR com a primera matèria permetrà reduir l’ús de combustibles fòssils i, en conseqüència, es reduiran les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

Finalment, es possibilita l’obtenció d’un biofertilitzant de qualitat, gràcies a la transformació en un granulat comercialitzable que, al seu moment, disminuirà la necessitat d’importar fertilitzants inorgànics de tercers països i els impactes associats a la producció i el transport. 

Aquest acord estratègic demostra el compromís de Griño i GAP Cooperativa amb la generació de riquesa per al territori de manera responsable i sostenible i el compromís a l’hora de promoure l’economia circular i la transició cap a un model energètic més sostenible, que contribueixi a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Conferència de Toni Manzano a Mas Miravall organitzada per la Fundació Ara Garrigues

L’acte, que tindrà lloc el 23 de maig, començarà a les 19.00 h amb una breu presentació de la Fundació Ara Garrigues, a la que seguirà la conferència L’aventura de crear una startup: lliçons apreses i passos” següents”, a càrrec de Toni Manzano, expert en l’aplicació de la intel·ligència artificial en el procés de fabricació de medicaments i cofundador i director científic d’Aizon.

El pròxim 23 de maig tindrà lloc aquesta trobada, que té com a principal objectiu presentar  i apropar al territori a la fundació Ara Garrigues; així com facilitar als assistents una informació de valor relacionada amb la creació i desenvolupament d’empreses emergents a través de la conferència titulada “L’aventura de crear una startup: lliçons apreses i passos” següents” a càrrec de Toni Manzano, un gran expert en intel·ligència artificial aplicada al procés de fabricació de medicaments i cofundador de l’empresa Aizon, amb seu en Silicon Valley, entre altres activitats empresarials, d’assessorament i docents, resident a Vinaixa des de fa quatre anys.

Aquesta trobada començarà a les 19.00 hores amb una breu presentació dels objectius de la Fundació Ara Garrigues a càrrec d’Eduard Cau, president del patronat d’aquesta fundació. Al voltant de les 19.15 hores començarà aquesta conferència de Toni Manzano, resident a Vinaixa des de fa quatre anys, que donarà pas a una tertúlia entre els assistents.

Fundació Ara Garrigues

La Fundació Ara Garrigues és una entitat privada independent, impulsada per la cooperativa de ramaders i ramaderes de les Garrigues GAP Cooperativa, que agrupa a persones, empreses i entitats de diferents àmbits, especialment vinculades amb l’agricultura i la ramaderia, amb la missió de dinamitzar l’economia de la comarca a través de l’impuls i suport econòmic directe a projectes d’economia real amb implantació física a la comarca de les Garrigues.

La Fundació Ara Garrigues invertirà recursos humans, econòmics i logístics destinats a contribuir d’una manera efectiva i directa a millorar la competitivitat del nostre territori i projectar-lo a l’exterior, fomentant i donant suport a l’emprenedoria, la innovació i la cohesió social.

La Fundació Ara Garrigues present al Link Up Fest

La passada setmana, la ciutat de Lleida va esdevenir l’epicentre de l’ecosistema emprenedor de Lleida i les comarques de l’est d’Osca amb motiu de la celebració del Link Up Fest, dues intenses jornades (10 i 11 d’abril) en què les startups i les empreses innovadores del territori van rebre una injecció de talent de la mà dels més de 40 ponents i col·laboradors en aquesta trobada, que va esdevenir un marc idoni per connectar i establir acords i col·laboracions. La Fundació Ara Garrigues, impulsada per GAP Cooperativa, va tenir un destacat protagonisme en aquestes jornades

LoCowork el dia 10 i el palau de la Llotja de Lleida l’11 d’abril van esdevenir el marc de celebració de la primera edició d’aquesta gran festa de l’emprenedoria i les startups del territori (Lleida-Pirineus-Osca Est-Ebre) on la fundació Ara Garrigues va tenir un destacat protagonisme, tant com a entitat col·laboradora de l’esdeveniment com per participar en una de les taules de treball de la jornada duta a terme el dijous 11 d’abril.

Xavier Gispert, director de la fundació, va ser un dels integrants de la vuitena taula de la jornada, dedicada a presentar diferents ecosistemes emprenedors de proximitat, que ja estan sent un motor de negoci i emprenedoria del territori. En aquest àmbit d’actuació, entre altres aportacions, el director de la Fundació va explicar als assistents els motius de la creació de la fundació i els seus objectius principals. Mónica Jiménez, directora tècnica de GAP Cooperativa i membre del patronat de la fundació Ara Garrigues també va estar present i participar en aquestes dues jornades, que van qualificar de molt profitoses per a la fundació.

Les startups, empreses innovadores i la inversió del territori connecten i eleven amb el Link Up Fest

La posada de llarg de l’ecosistema emprenedor Link Up, conecta i eleva va complir amb escreix amb les seves expectatives. Tant LoCowork el dia 10 d’abril com La Llojta, l’11 d’abril van esdevenir dues fantàstiques àgores on el talent, el coneixement i les experiències adquirides a les seves respectives empreses i projectes per part del conjunt de participants va fluir en benefici de l’ecosistema emprenedor.

En uns temps on la intel·ligència artificial, les xarxes socials dominen el fet comunicatiu relacional, el Link Up Fest va esdevenir un conclave on es va demostrar que les relacions interpersonals, el parlar de tu a tu, el fet de trobar-te amb persones amb objectius i reptes comuns encara continua sent la millor manera per “connectar”.

Prop de 500 participants en el decurs de les dues jornades

Les xifres del Link UP Fest, tant de la jornada inaugural com de la “gran festa” de l’emprenedoria duta a terme aquest dijous 11 d’abril parlen per si mateixes. Més de 80 al networking del dimecres i prop de 300 el dijous (a les que cal sumar 200 més via streaming) superant amb escreix les previsions inicials. Això no obstant, per sobre de les xifres de participació cal destacar el valor i la qualitat dels consells i experiències aportades pels “keyplayers” participants en aquestes dues jornades; així com la gran quantitat de contactes, futures aliances, col·laboracions, projectes d’inversió establerts entre les persones, empreses i entitats participants a la trobada.

Lueira, startup guanyadora del primer concurs de startups Link Up, Conecta i Eleva 

La jornada del dijous, la gran posada de llarg de l’ecosistema Link Up Conecta y Eleva, va començar a les 09.00 del matí; per davant, vuit taules de treball amb diferents propostes de valor vinculades amb les startups i empreses innovadores, però posant el focus d’atenció en diferents aspectes com projectes innovadors capaços de provocar canvis al nostre entorn, la persona com a part fonamental dels projectes empresarials, eines i propostes per elevar projectes empresarials, el go to market, tecnologia i alimentació i, és clar, la inversió.

A més d’aquestes taules de treball, molt dinàmiques i atractives, un dels centres d’atenció va ser el primer concurs de startups de l’ecosistema Link Up, conecta i eleva, en el que van participar 8 empreses emergents del territori. Finalment, el jurat va atorgar el primer premio al projecte liderat per Dani Gavaldà CEO de Lueira, un atractiu i revolucionari programari adreçat a la gestió d’empreses esportives i de turisme. La segona posició va parar a mans de l’startup Aerofor, mentre que Techtiva va ocupar la tercera posició.

El Link Up Fest propicia “la màgia” de les interconnexions personals

Jordi Bernat, impulsor de l’ecosistema Link Up, conecta y eleva i organitzador d’aquesta gran festa de l’emprenedoria va valorar, com la resta d’assistents al Link UP Fest, molt positivament aquesta trobada “S’ha produït la màgia de la interconnexió. El nostre principal objectiu amb aquesta posada en escena del projecte Link Up era, d’una banda, aportar als participants informacions de valor, consells, experiències per ajudar-los als seus respectius projectes empresarials, ja fossin startups, empreses innovadores o amb noves línies de negoci. D’altra, oferir un entorn adient capaç d’afavorir els contactes interpersonals i l’establiment de futures col·laboracions, acords d’inversió, creació de nous projectes, cosa que, escoltant les valoracions dels assistents, s’ha aconseguit”.

Els dies 2 i 3 d’abril de 2025, segona edició del Link Up Fest

Aquesta gran festa de l’emprenedoria, que va comptar amb la col·laboració d’un gran nombre d’empreses i entitats, tant públiques com privades i el patrocini principal de CaixaBank DayOne, va finalitzar amb la comunicació per part dels presentadors de la Link Up Fest, Carolina González (Aragón TV) i Lo Pau de Ponts, de les dates de celebració de la segona edició, que es durà a terme els dies 2 i 3 d’abril de 2025.

GAP Cooperativa, nou col·laborador de Pla, el festival de cinema rural de Juneda

D’acord amb el seu compromís amb el territori i suport a diferents projectes esportius, socials i culturals desenvolupat s a les Garrigues, GAP Cooperativa s’ha sumat al conjunt d’empreses i entitats que donen el seu suport a Pla, un nou festival de cinema, que es durà a terme a Juneda del 26 al 28 d’abril.

PLA, Festival de Cine Rural de Juneda, és un espai de reivindicació, divulgació i celebració d’aquell cinema que està en diàleg amb l’entorn rural.

Dos àmbits, el rural i el cinematogràfic, que necessiten ser exaltats: les sales de cinema viuen en constant perill d’extinció, mentre que oficis com la pagesia o la ramaderia extensiva estan amenaçats per nous mitjans de producció i un despoblament cada cop més evident.

Per aquesta raó, els impulsors d’aquesta iniciativa consideren essencial l’aparició d’un festival d’aquesta índole, perquè facilita les eines necessàries per a servir de megàfon de la cultura, per un costat, i de la tradició, per l’altra. I el més important: ho pot fer d’ una manera amena, entretinguda, sostenible i popular.

La proposta per enguany – Programa

Pel que fa a la temàtica de les pel·lícules, és important recalcar que al Festival de Cine Rural de Juneda hi participen films que mostren una manera de viure o veure l’entorn rural, no els seus oficis, fet que ens permet mostrar encara més realitats. Així i tot, és evident que el sector primari tindrà un protagonisme inevitable.

El festival ja compta amb tota la seva programació, convidats i activitats que es desenvoluparan al voltant d’aquesta fantàstica proposta cultural que donaran cos i ànima a aquesta primera edició del festival Pla. A més de la projecció de les pel·lícules i documentals es duran a terme altres activitats com col·loquis posteriors a les projeccions que disposaran de la col·laboració dels músics Raül Refre, Meritxell Gené o la periodista i comunicadora Txell Bonet, entre altres.

El festival començarà amb una gala inaugural que tindrà la presència de l’actriu junedenca Alexandra Olmo, una de les protagonistes del popular programa de TV3, “El Llop” on, després de diverses actuacions musicals, e projectarà la icònica pel·lícula “Cinema Paradiso”.


Som territori, som cultura

Amb aquesta col·laboració GAP Cooperativa torna a fer valdre el seu compromís amb les Garrigues, amb els seus habitants i els diferents projectes culturals, socials, esportius… que aportin valor, com el festival Pla, a la comarca.

Cal destacar que GAP Cooperativa també és l’impulsor de la Fundació Ara Garrigues creada, entre altres objectius, per donar suport i acompanyament a projectes d’economia real impulsats des de la comarca de les Garrigues capaços d’evitar el progressiu despoblament del territori.

Nous ajuts per implementar plantes de biogàs a les explotacions agràries petites i mitjanes

La primera convocatòria d’ajuts de l’Estratègia catalana del biogàs ja està publicada i s’anirà incrementant fins als 80 milions d’euros durant els pròxims 5 anys.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) posa a disposició del sector primari 46 milions d’euros per implementar plantes de biogàs a les explotacions agràries petites i mitjanes, prioritàriament. L’objectiu és valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i biofertilitzants.

Aquesta és la primera convocatòria en el marc de l’Estratègia catalana del biogàs de Catalunya 2024-2030, que preveu arribar als 80 milions d’euros durant els pròxims 5 anys. S’estima que amb les següents convocatòries es podran arribar a crear 80 noves instal·lacions i arribar a les 150 l’any 2030 amb la finalitat de valoritzar les dejeccions ramaderes, generar energia i reduir aproximadament l’emissió de 350.000 tones de CO₂.

En concret, Catalunya és una de les regions europees amb més disponibilitat de recursos i, en aquest sentit, el biogàs és una gran oportunitat per al territori, tant econòmica com energètica i ambiental. Actualment, hi ha 72 plantes en funcionament, entre abocadors, tractaments de fangs de depuradora, residus orgànics municipals i industrials, codigestió i dejeccions ramaderes. Amb les 80 noves instal·lacions que es preveuen implementar amb les convocatòries d’ajuts, es preveu multiplicar per 3,5 l’actual producció de biogàs.

Font: DACC

La Fundació Ara Garrigues a les Jornades d’Innovació i Desenvolupament Territorial en Acció

El dijous 21 i el divendres 22 de març hem participat en aquestes jornades, celebrades a la localitat lleonesa de Ponferrada, emmarcades dins l’estratègia d’impuls i promoció de la Xarxa de Centres d’Innovació Territorial.

Mònica Jiménez integrant del patronat de la Fundació Ara Garrigues i Xavier Gispert, director de la fundació, van participar la setmana passada en aquestes interessants trobades desenvolupades al Centre d’Innovació Territorial de Ponferrada, a l’espai Ciutat de l’Energia.

Durant aquestes dues jornades van tenir lloc diferents ponències, taules de treball, presentacions de projectes inspiradors i de desenvolupament, especialment adreçat a diverses zones de l’estat amb problemes derivats de la despoblació, com ara la comarca de les Garrigues. La trobada també ha comptat amb diferents estands amb projectes per impulsar aquests territoris des de la innovació i la col·laboració.

Positiva valoració de les jornades

La participació en aquestes jornades ha estat molt positiva, tant pels coneixements i experiències adquirits com per la realització de contactes de valor, com el realitzat amb els responsables de la Fundació Planes Cort, una fundació privada creada el 2022, impulsada per Joan Planes Vila, fundador de la empresa Fluidra, que té com a objectiu impulsar el desenvolupament local, revertir la despoblació, crear un entorn que afavoreixi l’ocupació, generar projectes sostenibles i d’impacte al territori, generar sinergies publicoprivades, fomentar l’orgull de pertinença, dinamitzar la vida cultural i social, reconèixer, respectar i posar en valor el passat i el present, i convertir la vall en un referent de desenvolupament rural. També, entre d’altres, vam poder mantenir contacte amb Ramon Boixadera, director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Centres d’Innovació Territorial

Els Centres d’Innovació Territorial a Espanya, en fase incipient alguns i altres a ple rendiment, són espais de trobada i cocreació on els agents involucrats en el desenvolupament d’un lloc poden sumar talent, propostes, idees i mesures disruptives per avançar en àmbits com la repoblació, l’emprenedoria o l’habitatge, que focalitzen en bona mesura molts dels objectius plantejats per la Fundació Ara Garrigues
Els centres d’innovació territorial són una iniciativa impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, de la mà d’aquelles institucions públiques que vulguin donar-li forma al seu territori.

Beques GAP Cooperativa, compromís i suport amb les persones i el territori

Avui, Dia Internacional del Síndrome de Down, aprofitem la celebració per fer valdre la importància del treball dut a terme des de la Fundació La Manreana amb les seves sessions grupals amb cavalls amb el grup Down Lleida, que compten amb la col·laboració de GAP Cooperativa.

Des de fa uns anys, GAP Cooperativa col·labora amb la Fundació La Manreana, tot un referent estatal de les teràpies eqüestres amb la concessió de les beques GAP Cooperativa creades per ajudar als seus usuaris l’accés a aquestes teràpies.

Els participants en aquestes teràpies estableixen un vincle amb els cavalls, de la mà equip interdisciplinari especialitzat, gràcies al qual milloren la seva cohesió social, les seves habilitats cognitives, socials, personals i motrius, a més d’afavorir la resolució de problemes i aconseguir una comunicació més assertiva; tot en un espai terapèutic a l’aire lliure, segur i envoltat de cavalls.

Fundació La Manreana

Un dels objectius principals de la Fundació Manreana, ubicada en Juneda, és millorar el benestar i l’autonomia de les persones amb diversitat funcional, així com construir un espai preventiu i inclusiu d’atenció integral a la persona i el seu sistema familiar.

Des de la Fundació Teràpies Eqüestres i Zooteràpia La Manreana s’ofereixen sessions de teràpies eqüestres educatives a diferents entitats i usuaris, amb grups o de manera individual amb el fi d’oferir un tractament global cap a la persona. En aquest sentit, els cavalls permeten treballar aspecte de l’àrea motora, cognitiva, sensorial i social dels usuaris, gràcies a la transmissió de la seva calor corporal i el moviment, així com la motivació que produeix a l’usuari el vincle afectiu amb l’animal i el contacte amb la natura. Aquestes teràpies amb cavalls aporten múltiples beneficis tant en l’àmbit cognitiu, sensorial, social, emocional i psicològic.

Aquesta col·laboració de GAP Cooperativa és una mostra més del seu compromís amb les persones, demostrant la seva sensibilitat, empatia i suport amb diferents entitats, organitzacions i projectes i programes duts a terme a les Garrigues.

Diferents associats de GAP Cooperativa beneficiats amb els ajuts de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari

Els socis beneficiats amb aquest ajuts, atorgats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançats per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, rebran un import total de 90.399 €, adreçats a sufragar part de la compra d’un tractor, dues màquines telescòpiques i un sistema d’autoguiatge. En la tramitació d’aquests ajuts han comptat amb la col·laboració i l’assessorament tècnic de GAP Cooperativa.

L’objecte d’aquests ajuts és promoure inversions per fomentar l’aplicació de l’agricultura i la ramaderia de precisió i tecnologies 4.0, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquestes ajudes es van adreçar a  persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d’explotacions ramaderes i/o agrícoles o que desenvolupessin serveis agraris, agrupacions d’un mínim de cinc titulars d’explotacions ramaderes, consorcis i altres formes de col·laboració publicoprivada i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, en tots els casos sempre que tinguin la consideració de PIME.

Quantia dels ajuts

La intensitat màxima establerta va ser d’un 40% del cost elegible, amb la possibilitat d’incrementar-se fins a un 60% per inversions col·lectives, consorcis o joves agricultors. La quantia màxima d’ajut es va situar als 300.000 €, mentre que l’import mínim d’inversió per accedir es va situar als 5.000 €.

Concessió de 90.399 €

En el cas de la petició tramitada per GAP Cooperativa per a quatre dels seus associats va ser de 225.999 €, aconseguint un ajut final de 90.399 € adreçats a sufragar part de la compra d’un tractor, dues màquines telescòpiques i una d’autoguiatge.

La petició de l’ajut es va tramitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de la convocatòria d’Ajuts l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia que té com a objectiu la concessió d’ajuts a projectes d’inversió que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Aquests ajuts s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, en particular, en la Inversió 4 “Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia: Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i econòmica circular en el sector agrari”.

Una qüestió de model ramader

El diari Segre del passat dijous 29 de febrer publica al seu apartat d’opinió un interessant article de Jordi Armengol, responsable de sectors ramaders d’Unió de Pagesos (i membre de la junta directiva de GAP Cooperativa) on plasma les seves reflexions sobre els models ramaders i la visió que es té dels mateixos segons d’on “vingui la mirada” del propi sector, l’administració o el món urbà. Sens dubte, un article que posa en valor la tasca feta per la pagesia catalana i la necessitat de donar suport a la seva feina i que insta al consumidor a canviar el seus hàbits de consum i apostar per un consum responsable i de proximitat, ja que es jugar, entre altres aspectes la seva salut.

Jordi Armengol I Responsable de sectors ramaders d’Unió de Pagesos

Diari Segre – Opinio 29/02/24

L’explotació familiar agrària ha de ser l’eix de les polítiques agràries a casa nostra i s’ha d’expulsar el capital i tot el que representa en les empreses agràries i el seu entorn. Ens assequem per les sangoneres que ens parasiten, i ens mataran. Els pagesos i ramaders de casa nostra hem treballat per dimensionar la nostra producció i poder sobreviure en aquest món globalitzat. Els nostres veïns ignoren que això forma part de la nostra manera de viure. avui se’ns exigeix produir sota el principi de la sostenibilitat; allò que s’obvia en el discurs i les polítiques és que la primera sostenibilitat que hem de defensar és l’econòmica, després la social i, finalment, l’ambiental. aquí sí que l’ordre dels factors altera el producte… Nosaltres produïm per a un mercat i si hem d’adaptar la producció al mercat ho fem, allò que no podem és donar duros a quatre pessetes. Hom ha de pagar el que val.

Aquest sentiment és general entre pagesos i ramaders. En canvi, una visió estereotipada i bucòlica del sector, una societat que ignora els problemes de relleu generacional i falta de viabilitat econòmica dels pagesos i una opinió publica- da que s’apunta ràpidament a criminalitzar el sector per tal de defensar el parc temàtic que vol trobar-se quan surt de l’àrea metropolitana… acaben creant monstres com les veus que diuen: “Aquí no podrem venir el cap de setmana perquè fa pudor o hi ha pols.” No en- tenen que pagesos i ramaders vivim i treballem als pobles.

Aquesta pudor que senten de fems i gallinasses o purins sempre havia estat associada a riquesa. Els nostres pares saben que aquelles dejeccions eren l’adob que tenien dispo- nible per femar les terres. És evident que avui estem obli gats a reduir l’impacte que la nostra activitat genera en el nostre entorn; és una qüestió de supervivència.

Els pagesos i ramaders de casa nostra hem treballat per dimensionar la nostra producció i poder sobreviure en aquest món globalitzat

El futur de la producció ramadera a Europa està a debat, les mesures que des de la Co- missió Europea i el Parlament Europeu proposen i legislen avancen cap a la limitació de l’activitat i la millora en ma- tèria de benestar animal a les granges. Això desencadenarà una reducció de la producció de la carn que produïm a les granges catalanes i també passarà el mateix amb la producció agrícola.

Al mateix temps, continu- aran abaixant aranzels a les importacions de països ter- cers que permeten l’entrada a la Unió Europea d’aliments que, en molts casos, no com- pleixen les exigències europees de fitosanitaris, medicaments ni benestar animal… La revol- ta pagesa posa en evidència i denuncia aquest malestar, una denúncia que ja és present en les lluites sindicals des de fa molts anys, però ara, amb l’es- clat de la revolta, algú hauria de plantejar-se si aquest és el model a seguir. Com a exem- ple, a la Unió Europea no es pot comercialitzar cap motor de combustió que no com- pleixi la normativa d’emissi- ons Euro6, en canvi, podem menjar-nos els productes que ens entren d’altres països i que encara tenen autoritzats fitosanitaris o medicaments que a Europa fa més de 25 anys que es van prohibir per una qüestió de salut pública? Pensem-hi…

Ara bé, mentre hi penseu, fixeu-vos bé en les etiquetes dels productes que consumiu. Sigueu crítics, exigiu els pro- ductes d’aquí. Recordeu que si tenim capacitat d’exportar fruita i carn a mercats amb més poder adquisitiu és que valo- ren la qualitat i la traçabilitat de la nostra producció. Potser els productors no cobrarem un preu just, però segur que la vostra salut ho agrairà.